Årbogen Levende Viden

Med udgangspunkt i museets motto udgiver Sydvestjyske Museer en populærvidenskabelig årbog med spændende historier fra hele egnen.

Levende Viden er Sydvestjyske Museers motto, som med de to ord ”levende” og ”viden” understreger museets arbejde med at formidle vores forskning.

Levende Viden er også titlen på Sydvestjyske Museers kulturhistoriske årbog, som første gang udkom i 2013.

Årbogen rummer spændende og velillustrerede populærvidenskabelige artikler om alle mulige emner fra fortid og nutid.
Artiklerne udspringer af museets faglige og geografiske (Esbjerg og Fanø kommuner) arbejdsområde, og formidler kulturhistorie med vægt på de gode fortællinger.

 

Forfatterne

Forfatterne er primært Sydvestjyske Museers ansatte, som har det privilegium at kunne arbejde med den fantastisk spændende historie, der findes overalt i vort område. 

Hver årgang rummer dog også bidrag fra andre arkæologer og historikere, som har gode historier at fortælle herfra.

Levende Viden udkommer hvert år i slutningen af november/begyndelsen af december og kan købes i vores museumsbutikker.

 

Redaktion

Mikkel Kirkedahl, Historie & Formidling, redaktør

Søren Byskov, Historie & Formidlingsenheden

Steen Thrane Frydenlund Jensen, Arkæologi & Samling

Flemming Just, Direktør for Sydvestjyske Museer

Henrik Lundtofte, Historisk Samling fra Besættelsestiden

Anne-Sofie Lundtofte, Publikum & Marketing

 

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside