Efter hans eget ønske og gensidig aftale er det besluttet, at Flemming Just træder tilbage som direktør for Sydvestjyske Museer pr. 1. juli 2023.

Sydvestjyske Museer afholdt i går bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at arbejde videre mod en fusion med Fiskeri- og Søfartsmuseet. Såfremt fusionen også godkendes på Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelsesmøde 23. juni, vil der blive igangsat et arbejde mellem de to museer med at få tegnet stregerne til en ny organisation. Sydvestjyske Museers bestyrelse blev i går ligeledes orienteret om Flemmings tilbagetræden.

”Vi har fundet en løsning, der kan sikre en god overgang til noget nyt. Det har ikke været nemt, for jeg sætter meget stor pris på Flemming. Han er et fyrtårn inden for det kulturhistoriske område i Sydvestjylland og har også spillet en vigtig rolle i spidsen for alle museer i Danmark i regi af Danske Museer. Han har ydet et meget værdifuldt bidrag i forbindelse med tidligere fusioner og ikke mindst den videre udvikling af Sydvestjyske Museer – og i mange andre sammenhænge i området. Flemming meddelte mig sidste år, at han gerne ville træde tilbage i 2023, hvilket jeg ønsker at respektere. Det kommende fusionsarbejde er derfor en naturlig anledning til at give depechen videre”, siger forperson Lone Saaby, Sydvestjyske Museer.

”Det har været et enormt privilegie at få lov at stå spidsen for Sydvestjyske Museer gennem de seneste 12 år. Der er i den grad tale om kompetente og loyale medarbejdere. Samtidig har jeg sat meget stor pris på det meget tillidsfulde samarbejde med et hav af interessenter, både frivillige, turisme- og erhvervsaktører, Esbjerg Kommune og museets bestyrelser gennem tiden. Nu venter tredje afsnit i mit liv. Jeg har lagt vægt på at sige, at jeg ikke går på pension, men at jeg stopper efter 41 år som ansat. I de kommende år vil formandsposten i Nationalpark Vadehavet fylde en del, og jeg har også flere bøger og artikler, der skal skrives. Desuden kan det være, at Lisa også venter at se mere til mig”, udtaler Flemming Just.

For at sikre den løbende drift af Sydvestjyske Museer samt det kommende arbejde frem mod en eventuel fusion, bliver museets nuværende administrationschef Henrik Hedegaard Kristensen konstitueret som direktør på museet frem til 1. januar 2024.

Der vil blive afholdt afskedsreception for Flemming onsdag 23. august kl. 15-17 på Museets Ribes Vikinger.

Billedet øverst: Flemming Just (tv) og Henrik Hedegaard Kristensen