By, marsk og geest

Indholdsoversigter årgang 9-11, 1997-1999.

By, marsk og geest 9, 1997

Stig Jensen: Bronzealder set fra luften - et usædvanligt hus fra ældre bronzealder

Karen Høilund Nielsen: Et ornamenteret fibel-fragment fra Enderup ved Hviding

Torsten Capelle: En frankisk gravsten i Ribe

Helge Brinch Madsen & Claus Hougaard: Vikingetidens læderteknik og ornamentik

Lis Andersen: Dæmningen over Ribe Å

Sissel F. Plathe: Maren Spliids dør? - hvordan døren fra Vester Vedsted Kirke blev til Maren Spliids dør

Susanne Benthien: " - at samles her som Brødre og som Venner". Foreningen "Klubben"s oprettelse og første år

Søren Mulvad: Høm Cementstøberi

By, marsk og geest 10, 1998

Torben Bisgard: Mindeord over Stig Jensen

Karen Høilund Nielsen: En gravplads fra Okholm - lokal eller fremmed befolkning?

Mechthild Schulze-Dörrlamm: En frankisk Korsfibel fra 9. århundrede fra Ribe

Hans Skov: Kloakarkæologi i Grønnegade og Korsbrødregade

Claus Feveile og Hans Skov: Arkæologiske undersøgelser - i Peder Dovns Slippe, Vægtergade og på von Støckens Plads

Erik Dal: Liljebjerget - Anders Sørensen Vedels bogtrykkeri 1591-92

Iben Fonnesberg Schmidt: Ribe og striden mellem stiftamtmand og magistrat under Store Nordiske Krig

Steffen M. Søndergaard: Lustrupholm - historie og restaurering

Susanne Benthien Dronning Dagmar-statuen på Ribe Slotsbanke

By, marsk og geest 11, 1999

Torbjörn Jakobsson Holback: Svårtolkade spår efter en metallurgisk process - ett danskt exempel och dess paralleller i omvärlden

Helge Brinch Madsen & Claus Hougaard: Vikingekunst og tre-dimensionale lædermasker

Søren Mulvad: Prinsessen på Rådhuset

Lis Andersen: Udgravningen under den gamle bakelitfabrik i Slotsgade

Jakob Kieffer-Olsen: Seem Kloster lokaliseret

Lars Christian Bentsen: Præstegade - den arkæologiske undersøgelse 1998

Jens Chr. Holst: Middelalderlige fundamenter i Lybeck og andre steder

Jens Bruun-Petersen: Ribe og jernbanen

Ribe Museumslaug

Mette Højmark Søvsø
  1. Museumsinsp., samlingsansv.
  2. Cand.mag Middelalderark.
  3. 51 68 40 96
  4. mhs@sydvestjyskemuseer.dk
Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside