By, marsk og geest

Indholdsoversigter årgang 12-14, 2000-2002.

By, marsk og geest 12, 2000
Download (7,8 MB)

Per Kristian Madsen: Trekantrelieffet over Ribe Domkirkes Kathoveddør – et monument over en angrende, retmæssig konge

Marie F Klemensen: Et middelalderligt benværksted
– arkæologiske undersøgelser på Vægtergade 2 i RibeA 

Hanne Dahlerup Koch: Gader i almindelighed – og Ribes i særdeleshed

Susanne Benthien: Arkitekt Axel Hansen og hans arbejder
– en registrant i Ribe Lokalarkiv

Mogens Juhl: Stormflodsminder i Ribe – og nærmeste omegn

Ribe Museumslaug

By, marsk og geest 13, 2001
Download (5,3 MB)

Claus Feveile: Okholm – en plads med håndværksspor og grubehuse fra 8-9 århundrede

Torben Melander: Flere ”gemmer” fra markedspladsen

Bjørn Westerbeek Dahl: ”Det smukkeste af alle geographiske Carter” – Videnskabernes Selskabs kortlægninger i Ribe og omegn

Erik Bjerre Fisker: Hans Henrik Engqvists Ribearkiv

Ove Kann: Ribe Å – dens historie og betydning for Ribe by og omegn

Ribe Museumslaug

By, marsk og geest 14, 2002
Download (9,9 MB)

Torben Sode & Claus Feveile: Segmenterede metalfolierede glasperler og blæste hule galsperler med metalbelægning
fra markedspladsen i Ribe

Ole Kristiansen: Sfinksens gåde – en kronekakkel med ikonografiske problemer

Steffen M Søndergaard: Eksempler på Ribe-huse fra 1850’erne frem til omkring 1930

Uwe Dall & Søren Mulvad: Immanuel Christian Jensen 1906 – 1972 – tekniker og opfinder, modstandsmand og menneske

Ribe Museumslaug

Mette Højmark Søvsø
  1. Museumsinsp., samlingsansv.
  2. Cand.mag Middelalderark.
  3. 51 68 40 96
  4. mhs@sydvestjyskemuseer.dk
Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside