Detektorfund og danefæbehandling

Gennem mange år har museet haft et godt samarbejde med en gruppe detektorfolk, som hvert år afleverer mange spændende genstande til museet. En del af det erklæres for danefæ.

Detektorfundene udgør en meget vigtig del af museets samling, og rummer stort potentiale for forskning og formidling både internt og eksternt.

Hvordan behandles detektorfundene?

Aftalen mellem detektorfolkene og museet er, at de omhyggeligt indmåler deres fund med GPS, og dernæst afleverer dem til museet. Vi registrerer fundene og indsender det, som skønnes at være danefæ til Nationalmuseet.
Efter endt danefæbehandling sendes langt størstedelen retur til deponering på museet, så det indgår i vores samling og er tilgængeligt for os.

Som følge af detektorfolkenes indsats rummer Sydvestjyske Museers samling mange fantastisk spændende og flotte detektorfund fra oldtid, middelalder og nyere tid.
Fundene er indmålt, registreret og fotograferet og ligger søgbare i museets database.

Billederne øverst viser detektorfolkene i aktion og et par af de fund, der ifølge dem selv er deres allerbedste.

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside