Fredag den 29. september

Call for papers - deadline 18. august

Brydningstider – nye skillelinjer i Sydskandinaviens ældre jernalder?

Fredag d. 29. september 2023, kl. 10-18
Museet Ribes Vikinger, Odins Plads 1, 6760 Ribe

Call for papers, deadline fredag d. 18. august 2023

 

Arkæologi Sydvestjylland, det arkæologiske samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og Museet Sønderskov, inviterer til jernalderseminar, der traditionen tro afholdes den sidste fredag i september.

De seneste seminarer på VejleMuseerne og Moesgaard Museum havde temaerne Orden og kaos og Det må vist være noget kultisk. I år har vi valgt Brydningstider – nye skillelinjer i Sydskandinaviens ældre jernalder?

Arkæologiens teoretiske forståelsesrammer er produkter af den samtid, de er tænkt i. Migration og konflikt har i de seneste årtier måttet give plads til klima og epidemier som forklaringsmodel for forandringsmønstre i de arkæologiske data.

De mange udgravninger over hele landet producerer en støt stigende mængde empiri. Det betyder, at vi i dag kan basere vores tolkninger på et fastere grundlag end tidligere.

Vi efterlyser indlæg, som høster frugterne af de seneste årtiers store udgravninger ved at diskutere deres udsagn i forhold til gammelkendte modeller for bebyggelsesudvikling, landskabsudnyttelse og socialstruktur.

  • Hvordan svarer periodiseringen i førromersk, ældre romersk og yngre romersk jernalder til det højopløselige kronologiske billede, de 1000-vis af C14-dateringer tegner?
  • Er 2. årh. f.Kr. stadig tidspunktet, hvor landsbyerne opstod?
  • Hvordan skal man forstå den overordnede stabilitet i landskabsudnyttelsen, som lighederne mellem jernalderens bebyggelsesstruktur og dyrkningslandskabet omkring år 1800 antyder? Kan disse ligheder iagttages i hele landet?
  • Understøtter det nuværende datasæt en opdeling af Sydskandinavien i etniske eller kulturelle grupperinger?

 

Indlæg er 20 min.
Abstract på max 300 ord fremsendes senest 18. august 2023 til Tobias Danborg Torfing, totor@sydvestjyskemuseer.dk

 

Årets møde er arrangeret af Scott Robert Dollar, Bente Grundvad, Sarah Qvistgaard, Tobias Danborg Torfing og Morten Søvsø.

Call for papers (PDF)