Kort før jul sagde Folketingets Finansudvalg ja til Kulturministeriets ønske om at bevilge godt 16 mio. kr. til nye museumsmagasiner rundt om i landet. Blandt de glade modtagere er også de fire statsanerkendte museer i Esbjerg Kommune, nemlig kunstmuseerne i Esbjerg og Ribe, Fiskeri- og Søfartsmuseet samt Sydvestjyske Museer.

Det er museumsdirektør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer, der står i spidsen for at få skabt et fælles magasin:

- I 2015 gik vi fire museer sammen med Esbjerg Byhistoriske Arkiv om at formulere et fælles forslag, så alle fem parter kunne få løst et stort magasinproblem.
For Fiskerimuseet og Byhistorisk Arkiv er det først og fremmest et stort pladsproblem. For os handler det om, at de eksisterende bevaringsforhold for den del, der befinder sig på Tobakken i Esbjerg, langt fra er tilfredsstillende, fortæller Flemming Just.

Direktør David Dupont-Mouritzen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, understreger, at et fællesmagasin vil kunne optimere økonomien i en fremtidig om- og udbygning af Fiskeri- og Søfartsmuseet:

- Dermed skabes der bedre muligheder for at etablere udstillings- og formidlingsrum, der giver oplevelser til vores gæster. Det vil være en rigtig prioritering.

I alt vil det koste ca. 13 mio. kr., og det søgte kulturinstitutionerne dengang og de efterfølgende år om hos Esbjerg Kommune, men mødte hver gang en slunken kasse.

- Vi har nu fået en bevilling på 2,6 mio. kr. fra Kulturministeriet. Med den i hånden håber vi, at der på den ene eller anden måde kan findes finansiering til den resterende del.

Det er tanken, at magasinet skal bygges ved siden af Sydvestjyske Museers store magasin på Ørstedsvej i industrikvarteret i Ribe. Her ejer museet jord, som kan stilles til rådighed for et nyt byggeri. Det eksisterende magasin fra 2005 blev i sin tid skabt gennem en donation fra Velux Fonden på 23 mio. kr., og det regnes stadig for et af Danmarks bedste magasiner med fremragende klimasikring og opbevaringsforhold.

- Vi kan trække på fællesfaciliteterne i det eksisterende magasin, således at vi kan nøjes med at bygge en stor hal, slutter Flemming Just.