af Mette Slyngborg

I det forgangne år har Fanø Museum i Nordby i samarbejde med Sydvestjyske Museer gennemgået en total forandring. En stor bevilling fra Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond har gjort det muligt for museets bestyrelse at realisere et længe næret ønske: At forny museets udstillinger og renovere museumsbygningen. Museet genåbnes med åbent hus for alle d. 25. maj 2018 kl. 15.

Med fokus på Fanø Museums unikke genstandssamling og husets egen historie har bestyrelsen i samarbejde med Sydvestjyske Museer skabt helt nye tematiske udstillinger med fokus på livet for en typisk skipperfamilie.

Med udgangspunkt i Thomsen-familien, som tidligere boede i huset, er beboelsesdelen indrettet som et typisk Fanø-hjem. Her skulle kvinden stå for driften af hus, landbrug og familie, mens manden var på søen.
Resten af huset er indrette med tematiske udstillinger, og her er f.eks. museets samling af spændende eksotiske souvenirs og skibsarbejder udstillet.

Fondsbevillingen har også gjort det muligt i samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue at genetablere husets frangel og renovere bygningen med nyt smukt ståtag.
Dertil er udvalgte rum blevet malet i datidens kraftfulde farver og køkkenet er blevet genetableret med et komfur, så det sammen med museets øvrige interiører viser de autentiske rammer for en typisk Fanø-familie.

Alle bygningsforandringerne er sket i samråd med Slots- og Kulturstyrelsen for at sikre husets fredningsværdier.

Udover støtte fra Inger og Jørgen Nyggard Larsens Fond er renoveringen også sket med støtte fra SE Vækstpulje, Lauritzen Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.

Yderligere oplysninger fås hos

Fanø Museum:
Else-Marie Gejl, bestyrelsesmedlem, Fanø Museum, tlf. 40 29 54 71

Sydvestjyske Museer:
Mette Slyngborg, museumsinspektør, tlf. 51 68 40 90.

Mette Slyngborg
  1. Museumsinspektør
  2. Cand.mag. Kultur og æstetik
  3. 51 68 40 90
  4. mes@sydvestjyskemuseer.dk