Holocaust Før Under Efter

Historisk Samling fra Besættelsestiden underviser gratis i historien om Holocaust.

For midler fra Børne- og Undervisningsministeriets "Pulje til elevengagerende aktiviteter der fremmer undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne" stiller HSB undervisningsforløbet "Holocaust - Før Under Efter" gratis til rådighed.

Sigte og form

Forløbet giver elever fra udskoling, ungdomsuddannelser og SOSU-skolerne en basisviden om nazisternes raceideologi, antisemitiske politik og om folkedrabet og dets mekanismer.
Temaerne perspektiveres og diskuteres i relation til nazisternes forfølgelser og massedrab på romaer, funktionshæmmede, homoseksuelle og andre ”afvigere”, der ikke passede ind i den nazistiske drøm og vision for det tyske Volksgemeinschaft.

Forløbet finder sted dels i Esbjerg Museums HolocaustUndervisningsCenter med afsæt  i det særlige lokale – ”det hvide rum” – hvor eleverne ser og lytter til 10-15 min. sekvenser med film, fotos og vidnesbyrd. Hver af disse sekvenser efterfølges af gruppearbejde med kilder osv. og plenar-diskussion i et mere almindeligt undervisningsrum.

Forløbets tre sekvenser

FØR: Den første sekvens, før folkedrabet, handler om nazisternes udgrænsningspolitik og dehumanisering af jøderne i 1930erne, om eugenik og nazistisk raceideologi i et bredt perspektiv. Hér arbejder eleverne i små grupper bl.a. med at analysere en nazistisk racehygiejnisk propagandaplakat.

UNDER: Den anden sekvens, under folkedrabet handler om, hvordan massemordet lod sig gøre og blev gennemført. Her reflekterer eleverne over og diskuterer grænserne mellem gerningsmand-offer-tilskuer ved hjælp af fotos og film. På den måde arbejder eleverne aktivt med svære aspekter som individets ansvar i folkemordet.

EFTER: Den tredje sekvens handler om opgøret med krigsforbryderne og Holocaustbenægtelsen efter 1945. Eleverne bliver sat ”ansigt til ansigt” med Holocaust-overlevere, som fortæller om deres motiver til at videregive deres historie for eftertiden. På den måde introducerer forløbet det didaktisk vanskelige tema Holocaust-benægtelse, som er det nyudviklede element i forløbet. Her introduceres eleverne for det 21. århundredes Holocaustbenægtelse på internettet og SoMe-platforme som afsæt for konspirationsteorier.
Derpå arbejder eleverne med den moderne benægtelse og diskuterer in plenum styret af historikeren. Denne sekvens skal få eleverne til at reflektere over den mediemæssige virkelighed, eleverne selv befinder sig i og forholder sig til hver dag og de demokratiske udfordringer, den repræsenterer.

Forløbene bookes via Esbjerg Museums hjemmeside 

Ida Kjær Larsen
  1. Historiker
  2. Cand.mag. Historie
  3. ikl@sydvestjyskemuseer.dk
Henrik Lundtofte
  1. Leder af HSB
  2. Ph.d. Historie
  3. 76 16 39 95
  4. henlu@sydvestjyskemuseer.dk