Indholdsoversigt årgang 34, 2022

By, marsk og geest 34, 2022
(Download 27 MB)

Findes kun som e-publikation

Tobias Danborg Torfing, Daniel Smeds og Jacob Kveiborg:
Mad til dagligdag og fest – om fødevarer og landbrug i ældre jernalder ved Tjæreborg

Michael Alrø Jensen:
Nederdammen 33 i Ribe – en kulturhistorisk fortælling om huset og dets beboere fra 1650 til 1976

Louise Hauberg Lindgaard:
”Fri os fra Det Onde” – et pilotprojekt om Danmarks magiske beskyttelsesmærker (1550–1900)

 

By, marsk og geest 35, 2023
(Download via tidsskrift.dk)

Silja Arnfridardottir Christensen, Martin Egelund Poulsen og Lars Grundvad:
Forsænkede hustomter og deres aktivitetsspor efter boligfasens ophør
– stenansamlinger, deponeringer og ardspor på forsænkede gulve fra senneolitikum og ældre bronzealder


Karen Thuesen:
Runeindskriften på Ribe Hjerneskal – en nytolkning

 

Steffen M. Søndergaard
Eksempler på restaureringer af byhuse i Ribe fra 1957 til 2009
– og eksempler på skæmmende kommunale afgørelser i det bevaringsværdige bybillede