MAGI - museum of magic

Danmarks eneste museum for folketro og magi igennem tiden.

I hjertet af Danmarks ældste og måske mest stemningsfyldte by, Ribe, hvor sporene af fortidens magiske forestillinger fortsat dukker op af jorden, har sat sig varige spor på huse og bygninger og findes omtalt i et væld af historiske kilder, vil Sydvestjyske Muser med "MAGI- museum of magic" invitere inden for til en oplevelse ud over det sædvanlige.

I Ribes gamle Toldbod fra 1831 skal gæsterne finde både leg og læring, mens de udforsker et emne, der trækker tråde både til fortid og nutid. For med afsæt i nutidens populære billeder af magi og magiske forestillinger vil museet udforske historien og fortælle om den folketro og de magiske
handlinger og traditioner, der ligger bag velkendte fænomener som fx beskyttende amuletter, tryllestave, ellefolk og trolde, magiske eliksirer og meget andet.

Men museet vil ikke bare fortælle historien bag de magiske forestillinger. Det vil også stille den besøgende ansigt til ansigt med de magiske vaner og ritualer, som vi stadig omgiver os med i dag og vil dermed bidrage til at skabe forbindelse mellem fortid og nutid, mellem historien og historiebrugen.

Lykkes det at etablere MAGI er det den sidste fase i skabelsen af et komplet museumskompleks i den historiske Quedens Gaard Karré, hvis udvikling og restaurering vi med stor succes påbegyndte i 2017.

Tilsammen udgør bygningerne en af Danmarks bedst bevarede bykarréer som et unikt miljø med bygninger fra renæssancen og frem til 1800-tallet.

Bygningerne har siden 2018 været under gennemgribende renovering, og i 2019 åbnede Jacob A. Riis Museum, mens HEX! Museum of Witch
Hunt slog dørene op i 2020. I Sortebrødregade nr. 5 har vi og MYRTHUE Natur Kultur og Læring  desuden skabt et levende undervisnings- og formidlingsmiljø.
Dermed er to tredjedele af omdannelsen af Quedens Gaard til museumskarré tilendebragt.

Tilbage står den sidste fase, som handler om at omdanne toldbodsbygningerne til museet MAGI. Dette tredje og sidste udstillingssted vil med sin stærkt familieorienterede profil og fortællinger om magiske
forestillinger og praksis gennem tiden kunne fuldende karréen som lærings- og oplevelsesrum for både større og mindre børn samt voksne - lokale såvel som turister.

 

Ideer til udstilling og stemninger