Tidsskriftet By, marsk og geest

Sydvestjyske Museer udgiver "By, marsk og geest", som har udviklet sig fra årsberetning for Den Antikvariske Samling til et fagfællebedømt arkæologisk tidsskrift.

Det første nummer af By, marsk og geest blev udgivet af Den antikvariske Samling i 1989.
Det indeholdt udover museets årsberetning artikler om resultaterne af arkæologiske undersøgelser i Ribe.
Hovedtitlen blev valgt, fordi byen, marsklandet og det lidt højere liggende geestland var museets arbejdsmark.
Intentionen var, at tidsskriftet skulle være en kanal for publicering af artikler om emner indenfor arkæologi med afsæt i det sydvestjyske område. Dette er siden blevet opfyldt til fulde med en lang række spændende artikler med emner fra oldtid til nyere tid, men i lyset af Ribes betydning især med tyngde indenfor vikingetid og middelalder.

Fra og med BMG 22 indførtes fagfællebedømmelse af artiklerne, og tidsskriftet befinder sig i dag på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste, hvor anerkendte tidsskrifter kan optages efter vurdering af en faggruppe.
Undertitlen Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland signalerer et faglige fokus på arkæologiske og historiske artikler omhandlende perioden indtil ca 1850.

Redaktion

Claus Feveile

Michael Alrø Jensen (ansvarshavende)

Flemming Just

Maria Knudsen

Mette Søvsø

Michael Alrø Jensen
  1. Museumsinspektør
  2. Cand.mag. Middelalderark.
  3. 29 64 24 95
  4. miaj@sydvestjyskemuseer.dk
Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside