By, marsk og geest

Indholdsoversigter årgang 15-17, 2003-2005. Nogle årgange kan endvidere downloades

By, marsk og geest 15, 2003

Jakob Kieffer-Olsen: Mindeord over Lis Andersen

Jens Chr. Moesgaard: Danelund-skatten

Sandra B. Pedersen: Ribe og Ærkebispestriden

Peter Zeeberg: Hans Svaning og hans Danmarkshistorie

Søren Mulvad: Familien Rahr

Ribe Museumslaug

By, marsk og geest 16, 2004
Download (2,7 MB)

Annette Frölich: Middelalderlige lægeinstrumenter fra Ribe

Uwe Dall: Spejderhytten i Tange – et gammelt hus, dets historie og mennesker

Camilla Løntoft Nybye: Christian Giørtz’ bomuldsvæveri – den første bygningskonstruktion i Danmark med brug af støbejernssøjler

Uwe Dall: Hvem var Knuds mordere?

Erik Bjerre Fisker & Jakob Kieffer-Olsen: Ribes brolagte gader

Ribe Museumslaug

By, marsk og geest 17, 2005
Download (4,1 MB)

Steffen Steffensen: I anledning af jubilæet

Iben Skibsted Klæsøe: Et sælsomt spænde fra Ribe-egnen

Knud Prange: De halve løver i Ribe – baggrunden for Ribes byvåben

Per Kristian Madsen: Kalvslund Kirke – en tilsyneladende beskeden kirkes alder og stråtag

Mette Højmark Søvsø: Middelalderlige ringspænder fra Ribe

Wilma Gijsbers and Bert Lambooij: Oxen for the axe A contemporary view on historical long-distance
livestock transport

Bjørn Westerbeek Dahl: "Forfattet i 1858 af A Th Techt" – kortet over Ribe fra 1 udgaven af Trap-Danmark

Uwe Dall: Ribe Købstads eksistenskrise o 1900 og indlemmelsen af Lustrup-Tved-Tange Kommune

Uwe Dall: Af familien Keldorffs krønike – et industrieventyr i Tange 1947-1973

 

Mette Højmark Søvsø
  1. Museumsinsp., samlingsansv.
  2. Cand.mag Middelalderark.
  3. 51 68 40 96
  4. mhs@sydvestjyskemuseer.dk
Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside