19. september af Anne-Sofie Lundtofte

Alle er velkomne, når museet markerer, at leder af Historisk Samling fra Besættelsestiden, Henrik Lundtofte, i maj forsvarede sin ph.d.-afhandling "Håndlangerne" ved Aarhus Universitetet. Kom til offentlig forelæsning og efterfølgende reception onsdag den 19. september kl. 19.30 i Ovenlyssalen på Esbjerg Museum (indgang via Nørregade 25).

Afhandlingen bygger på den meget roste bog, Håndlangerne, der udkom på Politikens Forlag i 2014.

Afhandlingen er en politisk-historisk analyse af Schalburgkorpset og Hipokorpset. Den påviser ikke mindst, at Hipo blev lynetableret som tyskstyret hjælpepoliti, da besættelsesmagtens aktion imod det danske politi i september 1944 var endt i totalt havari.

Afhandlingen rummer også en social- og mentalitetshistorisk undersøgelse, der kaster lys over, hvad der i 1944-45 fik 700 danskere til at indtræde i en forhadt og farlig tjeneste i et tysk hjælpepoliti – og hvad der fik dem til at fortsætte, alt imens Hitler-Tyskland brød sammen.

Afhandlingen er dertil en brik i vores forståelse af den tyske bekæmpelse af modstandsbevægelsen i Danmark, for den gransker Hipos rolle og betydning som tysk politis lille hjælper i primært Storkøbenhavn 1944-45, hvor en hård kerne i korpset markerede sig med tortur, mord og terror. På den måde er Håndlangerne også en undersøgelse af en – efter danske forhold – helt ualmindelig rå tid.

I sin forelæsning vil Henrik Lundtofte trække hovedlinjerne i bogen op. Men han vil også sætte den ind i en større europæisk sammenhæng og gøre en status på de seneste tyve-tredive års udforskning af besættelsesårene.

Efter forelæsningen er museet vært for et lille traktement.

Billederne øverst:
Udsnit af Håndlangernes forside
Henrik Lundtofte, foto Peter Langwithz Smith

Flemming Just
  1. Direktør
  2. Dr.phil., Adj. professor
  3. 29 35 85 12
  4. fju@sydvestjyskemuseer.dk
Henrik Lundtofte
  1. Leder af HSB
  2. Ph.d. Historie
  3. 76 16 39 95
  4. henlu@sydvestjyskemuseer.dk