Organisation og bestyrelse

Sydvestjyske Museers bestyrelse

Jørgen Ulrik Jensen, formand
Administrerende direktør, Pluss Leadership
udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Dan Møller, næstformand
Laboratorieleder
udpeget af Det antikvariske Selskab i Ribe

Dorte Kiilerich
Direktør, Living Concepts
udpeget af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det Antikvariske Selskab i Ribe

Poul Larsen
Pens. ejendomschef ved Esbjerg kommune
udpeget af Esbjerg og Omegns Museumsforening

May-Britt Andrea Andersen 
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Esbjerg Kommune
udpeget af Esbjerg Byråd

Per Kristian Madsen
fhv Direktør, Nationalmuseet
udpeget af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det Antikvariske Selskab i Ribe

Mette Slyngborg
Medarbejderrepræsentant

Læs om mere bestyrelsesmedlemmerne

Sydvestjyske Museers MED-udvalg

Flemming Just, formand
Direktør for Sydvestjyske Museer

Mette Slyngborg, næstformand
Tillidsrepræsentant, DM

Troels B. Jensen
Arbejdsmiljørepræsentant

Morten Søvsø
Ledelsesrepræsentant

Henrik H. Kristensen
Ledelsesrepræsentant

 

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside