af Morten Søvsø

Den fundmæssige rigdom af glas og de igangværende forskningsprojekter i Ribe har betydet, at en række af museets internationale samarbejdspartnere holder en tredages workshop i byen.

I Danmarks oldtid og middelalder var glas en luksusvare. Først i senmiddelalderen nåede produktionen i Europa et niveau, som udbredte brugen af drikkeglas.

Ribe-egnen rummer to berømte fund-komplekser, som for hver deres periode er blandt de vigtigste. Det ældste er Dankirke-fundene fra Vester Vedsted, som omfatter mere end 1000 glasperler og mere end 1000 skår af drikkeglas fra yngre romersk og ældre germansk jernalder, hovedsagelig 5. og 6. årh. e. Kr.

Det andet og langt større fundkompleks er fundene fra Ribe by. I lagene fra 8. og 9. årh. er fundet både perlemagerværksteder, tusindvis af glasperler og tusindvis af skår fra drikkeglas, som både afslører handelsvejene for perlemagerens råglas, men også hvilke typer af smukke importerede drikkeglas, som ledsagede vinsalget i Ribe.

Vi glæder os til at byde vores kollegaer velkommen.

Se programmet (PDF)

Billedet øverst:
Et (meget lille) udvalg af de mange glasperler, som er fundet i forbindelse med udgravningen "SJM 3 Northern Emporium".

Morten Søvsø
  1. Overinspektør, Ark. & Saml.
  2. Cand.mag. Middelalderark.
  3. 51 68 41 08
  4. mosvs@sydvestjyskemuseer.dk