Ny bog er et vidnesbyrd om al den nye viden, som Sydvestjyske Museers arkæologer har skabt gennem de seneste par årtier.

’Til generationerne af Ribes museumsfolk’. Således lyder dedikationen i overinspektør Morten Søvsøs store bog om udviklingen i Nordens ældste by, Ribe, i dens første 350 år. Forfatteren lægger dermed vægt på, at der er en meget lang tradition for at arbejde med byens tidlige historie. Bogen er derfor en syntese over den eksisterende viden, og den bliver yderligere sat i sammenhæng med, hvad vi ved om tidlig bydannelse i øvrigt i det sydlige Skandinavien. Men først og fremmest er bogen et vidnesbyrd om al den nye viden, som Sydvestjyske Museers arkæologer har skabt gennem de seneste par årtier.

Morten Søvsø er selv en af de førende internationale vikingetidseksperter, så bogen er i høj grad også et resultat af hans egne undersøgelser og teorier.

- Bogen er den første af tre store bøger om Ribes tidligste historie, fortæller Morten Søvsø. – De to næste vil handle om udgravningerne ved domkirken og om resultaterne af de store udgravninger i 1990’erne i byens vestligste del. De er hidtil ikke blevet publiceret.

Det er en stor bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond, der har gjort det muligt at udgive de meget flot udstyrede bøger.

- Ribe er noget helt særligt i nordeuropæisk sammenhæng, når det handler om tidlig bydannelse. Derfor er det vigtigt, at resultaterne bliver præsenteret for et internationalt publikum, siger Morten Søvsø.

Han understreger, at mange af delresultaterne allerede er eller er på vej til at blive udgivet i dansksprogede artikler.

- Vi har en ambition om at have en internationalt anerkendt vikingetidsforskning, fortæller museumsdirektør Flemming Just. – Morten Søvsøs bog og de to kommende bøger er sammen med et stort antal artikler med til at understrege den position.

Fakta

Morten Søvsø, Ribe 700-1050. From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia. Jysk Arkæologisk Selskab, Aarhus, 284 sider, 350 kr.

Bogen kan købes på Museet Ribes Vikinger eller via Bestil bøger online her på siden.

Indhold

Bogen handler om Nordens første by, Ribe, nærmere bestemt det første kvarte årtusinde af handelsbyens lange historie. Opfattelsen af Ribes historie er både et produkt af en lang forskningstradition, som indledtes helt tilbage i renæssancen og fra det 20. århundrede også arkæologiske udgravninger. I bogen fortælles den fulde forskningshistorie med bidrag fra Peder Terpager, Jacob F. Kinch, Mogens Bencard og mange flere gode lokale kræfter.

Før afsnittene om selve Ribe gennemgås også det vestjyske kulturlandskab og dets udvikling igennem jernalderen for at tegne et billede af det samfund og landskab, som Ribe opstod i.

Hovedafsnittet om Ribe er kronologisk opdelt og gennemgår i detaljer de udgravninger, som danner byggestenene for vores nuværende opfattelse af Ribes opståen og udvikling.
Den ældste bydannelse var et gadeforløb langs nordsiden af åen under Sct. Nicolaj Gade med en stor tilhørende, hedensk gravplads øst for Rosen Allé.
I 800-tallet omgives byen af en halvcirkulær grøft, der senere udbygges til en egentlig befæstning, hvoraf alle spor i dag er borte.
Kort efter midten af 800-tallet grundlægges en kirke på sydsiden af åen med direkte kontinuitet til nutidens domkirke. Det er Nordens ældste fungerende kirkested, og det var denne institution, som omkring 1050 trak byen fra nordsiden af åen og over omkring domkirken, som siden har udgjort byens centrum.

Morten Søvsø
  1. Overinspektør, Ark. & Saml.
  2. Cand.mag. Middelalderark.
  3. 51 68 41 08
  4. mosvs@sydvestjyskemuseer.dk