af Anne-Sofie Lundtofte

Sydvestjyske Museer i Ribe/Esbjerg har en betydelig forskningsproduktion og sætter nu ekstra tryk på ved at indgå en rammeaftale med Institut for Historie på Syddansk Universitet.

- Vi har på flere områder nogle fælles forskningsinteresser. Med aftalen signalerer vi vores ambition om at arbejde endnu tættere sammen om fælles projekter, siger museumsdirektør Flemming Just, der selv er dr.phil. og adjungeret professor ved Syddansk Universitet.
– Men det er også super vigtigt, at der kommer en tæt kontakt til de studerende, så de kommer på studiebesøg, laver studenteropgaver, er i praktik, vi holder gæsteforelæsninger osv.

Institutleder, professor Martin Rheinheimer fortæller, at universitetet ser sådanne aftaler som en del af sin regionale forpligtelse.
– Vi har allerede rammeaftaler med et par fynske museer. Vi kender folkene på Sydvestjyske Museer rigtig godt og er derfor glade for at kunne formalisere samarbejdet. Det er også noget, som vore studerende vil få noget ud af.

Forskning i hekse og trolddom er dækket af aftalen
– Vi har i flere år arbejdet tæt sammen med lektor Louise Nyholm Kallestrup, der er en stor international kapacitet inden for hekse- og trolddomsforskning. Hun sender jævnligt studerende til Ribe, og vi har nu en fælles ph.d.-studerende og flere fælles projekter på vej, fortæller Lulu Anne Hansen, leder af Historie-enheden på museet og i øvrigt med en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i bagagen.

Velfærdsstatens udfordringer efter krigen
Et andet område er velfærdsforskning, hvor SDU med professor Klaus Petersen i spidsen har et internationalt anerkendt center for velfærdsstatsforskning.
– Det er interessant for os, at Henrik Lundtofte, der har arbejdet meget med modstandsbevægelsen, nu også arbejder med nogle af velfærdsstatens udfordringer i årene efter krigen. Noget helt andet er Flemming Justs forskning i Jacob A. Riis, som jo var socialreformator i USA og med i diskussionerne om statens rolle i forhold de svageste samfundsgrupper.

Et succeskriterium bliver at kunne skaffe fælles forskningsmidler. Den første bevilling er i hus med et ph.d.-projekt om, hvorfor hekseprocesserne stoppede.