af Stephen Demény

Sydvestjyske Museers samarbejde med læreruddannelsen på UC SYD udmøntet i projekt om udstillingerne ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat” i Ribe og ”Flag og følelser” i Esbjerg.

Hvordan gør læreren en museumsudstilling spillevende for sin 5.-6.-7. klasse?

Den opgave er lærerstuderende på UC SYD, Campus Esbjerg, blevet sat på med Sydvestjyske Museers udstillinger ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat” og ”Flag og følelser” som eksempler.

De i alt ni hold lærerstuderendes arbejde med udstillingerne på henholdsvis Museet Ribes Vikinger og Esbjerg Museum er et af de projekter, det nære samarbejde mellem læreruddannelsen på UC SYD og Sydvestjyske Museer er udmøntet i.

800-års jubilæum
Et hold på 32 studerende er kommet til på Museet Ribes Vikinger sammen med lektor på læreruddannelsen Rasmus Henrik Jensen.

Formidler hos Sydvestjyske Museer Trine Wittorff Brander og projektleder for udstillingen, museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen tager godt imod, og som museumsinspektøren ridser op i sin introduktion for gæsterne, beskriver ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat” flagets udvikling som symbol fra dets legendariske opdukken og frem til vore dages brug af det i noget nær enhver sammenhæng.

Ifølge legenden har Dannebrog jo faktisk 800-års jubilæum her i 2019, hvilket er en umiddelbare anledning til de to udstillinger.

Men siden Dannebrog angiveligt dalede ned fra himlen og gjorde kong Valdemar den 2. sejrrig i et slag ved det nuværende Tallinn i Estland, er flaget blevet allemandseje – det er blevet nationalsymbol, båret frem i foreningslivet, kækt svunget ved sportsbegivenheder og trykt på atleters dragter og, ikke mindst, klistret på alskens produkter som et kvalitetsstempel.

- Flaget går fra at være én mands symbol til at være et symbol, alle har nogle følelser for, siger Mikkel Kirkedahl Nielsen.

Rasmus Henrik Jensen slår fast, at de studerende skal se udstillingen med de didaktiske, undervisningstekniske briller på og forsøge at tænke som målgruppen.

- I skal ikke tænke som en lærer, der har en 6. klasse med på besøg på museet. I skal tænke som en 6. klasse, der er på besøg på museet, lyder hans opskrift til de studerende.

Det æstetiske frem for skriftlige
- Hvordan kan vi gøre udstillingen mere tilgængelig for børn - hvordan gør vi museet, genstandene mere levende? sammenfatter Nichlas Oxfeldt opgaven, mens studiekammeraten Jacob Laursen nikker til.

- Det er en æstetisk læreproces, hvor man benytter æstetikken i udstillingen, vi skal frem til. Det er ikke det skriftlige, vi lægger vægt på, men genstandene, siger Jacob Laursen om måden at løse opgaven på.

- Ja, dét, at man får en fornemmelse af, hvad man ser. Det er den stemning, den følelse man får ved at være i udstillingen, der er det vigtige, supplerer Nichlas Oxfeldt.

Så den æstetiske tilgang til undervisning er, at børnene lærer med sanserne, med følelserne – gennem oplevelse og indtryk frem for gennem bogstaver og tal.
Hvordan kan sådan en undervisningssituation sættes i scene rent praktisk?

Én idé er at bede eleverne finde et sted i udstillingen, der udstråler for eksempel ”stolthed” og at lave en kobling mellem det udstillede og deres egne liv.
Hvad er det, der gør stolt i udstillingen? Hvad kan få eleverne til selv at føle stolthed?

Behov for andre læremåder
- Når man underviser i Folkeskolen, glider man hurtigt ind i nogle tekster og analyserer dem, konstaterer Rasmus Henrik Jensen og fastslår, at der er behov for at arbejde mere med den æstetiske læreproces på læreruddannelsen og anvende den mere i undervisningen på folkeskolerne for at engagere børnenes mest og bedst muligt.
- Når man står over for en 5, klasse, falder man hurtigt tilbage på sådan en rygmarvsreaktion: "Hvordan blev jeg selv undervist i Folkeskolen? Og på seminariet?" Men vi er nødt til at tænke undervisningen i Folkeskolen på andre måder, siger han.

Som Rasmus Henrik Jensen stiller det op, falder gevinsten for læreruddannelsen ved samarbejdet med Sydvestjyske Museer i to dele.

- Der er den del, man kan kalde det fag-faglige: At de studerende selv får mulighed for at fordybe sig i det indhold, en udstilling rummer. At de sætter sig ind i en tid.

- Så er der det formidlingsorienterede, det didaktisk orienterede, om, hvordan læreren iscenesætter historien – italesætter historien for eleverne. Og her har museumsfolkene tit nogle anderledes måder at formidle på, som kan være med til at inspirere anderledes måder at undervise på, siger lektoren.

Bliver til undervisningsmateriale
Trine Wittorff Brander er mægtig spændt på, hvad de mange studerende, der deltager i projektet, kommer op med af gode idéer.

- Vi får mulighed for at lave noget undervisningsmateriale, beskrive nogle undervisningssituationer, vi kan tilbyde lærerne, siger formidleren om gevinsten for Sydvestjyske Museer.

- Jeg samler sammen på de studerendes idéer, og det kommer ud på vores hjemmesider. Så er det der også, når der kommer en lejrskole forbi. Ja, det vil være til gavn for skoleelever i hele landet.

- På sigt håber vi selvfølgelig også, at de studerende vil huske os og vores udstillingssteder og vil bruge os, når de er færdiguddannede, tilføjer hun med et smil.

Trine Wittorff Brander oplyser, at det nye undervisningsmateriale bliver lagt ud på Esbjerg Museums og Ribes Vikingers hjemmesider i løbet af maj.

FAKTA

Yderligere oplysninger om samarbejdet
Museumsformidler Trine Wittorff Brander, tlf. 5168 4076
e-mail twb@sydvestjyskemuseer.dk
Lektor Rasmus Henrik Jensen tlf. 7266 3079,
e-mail rhje@ucsyd.dk

Udstillingerne
De nyligt åbnede udstillinger ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat” og ”Flag og følelser” er planlagt til at stå i to år.
Udstillingerne kan ses i Museet Ribes Vikinger og Esbjerg Museums almindelige åbningstider.
Se www.ribesvikinger.dk og www.esbjergmuseum.dk for yderligere beskrivelse af udstillingerne og praktiske oplysninger.

 

Trine Wittorff Brander
  1. Museumsformidler
  2. Lærer
  3. 51 68 40 76
  4. twb@sydvestjyskemuseer.dk