Ribes nye vikingeattraktion

Fra Ribes Vikinger til RIPA - Vikingernes by. Fornyelsen af Museet Ribes Vikinger er sat i gang.

Grundlovsdag 1995 blev museet Ribes Vikinger på Odins Plads indviet. Det var et markant nyt udstillingssted med fokus på vikingetid og middelalder og afspejlede den store fundmængde, som gør Ribe til noget særligt i dansk og skandinavisk historie. Museet har tjent først Den antikvariske Samling og senere Sydvestjyske Museer godt om end med et vigende besøgstal. 

Nye krav og ny viden

Publikums forventninger til spændende og involverende museumsformidling har ændret sig markant, og det samme har de teknologiske muligheder og forståelsen af at involvere og engagere. 

I de seneste femten år har vi også fået en betydelig øget viden om Ribe i vikingetiden og middelalderen takket være ikke mindst udgravningerne ved Kannikegården og domkirken og en stor forskningsudgravning ved Sct. Nicolaj Gade.
Disse resultater er ved at blive publiceret internationalt med tre store bind fra Sydvestjyske Museer i samarbejde med Jysk Arkæologisk Selskab og ved en lang række artikler og en monografi fra Aarhus Universitet, som stod i spidsen for forskningsudgravningen.

Der er således mange gode grunde til at få skabt et nyt museum, der formidlingsmæssigt kan leve op til den placering, som Ribe indtager rent historisk og i international forskning.

Ny international attraktion

Vi ønsker at skabe en international attraktion, RIPA – Vikingernes by, som sammen med Ribe VikingeCenter kan understrege Ribes helt særlige rolle. Det skal samtidig arkitektonisk være med til binde området ved Odins Plads sammen med byen og bedre udnytte det parkområde, der ligger mellem museet og åen.

Ud over disse ambitioner har vi på forhånd haft en række andre målsætninger:

  • RIPA (som var det første navn for Ribe) skal øge antallet af besøgende med mindst 50%.
  • Museet skal være med til at tiltrække endnu flere børnefamilier.
  • Udstillingerne, aktiviteterne og bygningerne skal være så attraktive, at den besøgende i gennemsnit vil opholde sig på matriklen i mindst to timer.
  • De bygningsmæssige ændringer skal samtidig være med til at vise, hvorledes man kan ændre en forholdsvis ny bygningsmasse, så den i langt højere grad bidrager til at sænke klimabelastningen.
  • Ændringerne skal også bidrage til at skabe en mere åben og imødekommende bygning.

Ideer til arkitektur og udenomsarealer

 

Ideer til udstillinger og stemninger