Museets gavefond

Støt Sydvestjyske Museer med 200 kr. til en særlig gavefond – gaven kan trækkes fra i skat. Gavebeløbene vil sikre, at museet kan få meget mere moms refunderet.

Betingelsen er, at mindst 100 personer hvert år giver mindst 200 kr. i gave til museet. 
Det er også en betingelse, at giveren oplyser navn og adresse. 
Ønsker man , at SKAT automatisk sætter beløbet ind på selvangivelsen, skal man også oplyse sit cpr.nr.

Sådan støtter du museet via bank eller app
Indsæt mindst 200 kr på følgende konto i Syddbank:
Reg.nr.: 7712 Kontonr.: 1024343
Husk at oplyse navn og adresse og evt cpr.nr. ved indbetalingen. 

Det er også muligt at betale med Swipp eller Mobilepay. Telefonnummeret er 6168 4193.
Husk også her at oplyse navn og adresse og evt. personnummer.

Sådan bruger vi pengene
Alle gavebeløb vil blive benyttet til formål efter nærmere aftale med de to museumsforeninger, Antikvarisk Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening. 

Kompensationsordningen
Der er tale om en statslig momskompensationsordning, som betyder, at kulturinstitutioner kan få mere moms tilbageført.

De almindelige momsregler refunderer omkring 16-18 procentpoint af de 25%, som betales i moms.
Ved at være med i momskompensationsordningen kan museet få det meste af den resterende moms tilbage.