By, marsk og geest

Indholdsoversigter årgang 6-8, 1994-1996.

By, marsk og geest 6, 1994

Ole Degn: Et middelalderhus i Ribe - Ejendommen Sønderportsgade 21-21A, dens ejere og beboere og baggrund i de sociale forhold 1545-1993

Per Kristian Madsen: Bygningsarkæologisk undersøgelse af Sønderportsgade 21A i Ribe

Per Kristian Madsen: Dendrokronologiske undersøgelser af Hvidding kirkes tagværk

English abstracts

Årets tal 1993

Publikationer

By, marsk og geest 7, 1995

Mindeord

Per Kristian Madsen: Ribes lange middelalder - om Den antikvariske Samlings nye udstilling

Else Roesdahl: Handel og middelalderarkæologien - et debatoplæg

Per Kristian Madsen: Pavelige blysegl - en rekvisit i senmiddelalderens fromhedsliv?

Hans Skov: Dæmning, møllestrøm og byport - en arkæologisk undersøgelse af Nederdammen og Nørreport i Ribe

Steffen M. Søndergaard: Bygningsarkæologisk undersøgelse af 1500-tals bindingsværkshuset i Fiskergade i Ribe

Søren Mulvad: Lustrup Birketing

Claus Feveile: Gråbrødregade i Ribe - arkæologiske resultater 1995

English abstracts

Årets tal 1994

Publikationer

By, marsk og geest 8, 1996

Hans H. Engqvist: Ribe gamle Rådhus - husets bygningshistorie

Ole Degn Ribe gamle Rådhus - Husets ejere og beboere 1496-1709 før det blev rådhus

Marie Foged Klemensen: Arkæologisk undersøgelse på Torvet 9 i Ribe

Alan Vince: English Pottery Imports in Medieval Denmark

Claus Feveile: Tufstenskirkerne i Sydvestjylland - set i handelshistorisk arkæologisk belysning

English abstracts

Årets tal 1995

Publikationer  

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside