Samlingen OnLine

Vi har en af landets største arkæologiske samlinger og gør den med Samlingen OnLine offentligt tilgængelig. Søg i en million genstande og nyd billederne, der frit kan downloades.

SOL Samlingen OnLine henvender sig til alle, som interesserer sig for arkæologiske fund.
Vores målgruppe er både den interesserede borger og den professionelle forsker.

Ambitionen er, at offentligheden skal have nem og præcis adgang til museets samling, og at oplevelsen skal være så billedbåret som muligt.

Siden omfatter Sydvestjyske Museers arkæologiske samling, som rummer stort set alle arkæologiske fund fra museets ansvarsområde, Esbjerg, Billund og Fanø kommuner.

En stor gruppe udgøres af de mange fund fra vikingetid og middelalder fundet ved udgravninger i Ribe by, men der er meget andet også, som søgninger i databasen hurtigt vil afsløre.

SOL Samlingen OnLine er kun mulig, fordi der forud er gået et enormt digitaliserings- og fotograferingsarbejde, som tog fart, da Veluxfonden i 2003 bevilgede midler til opførelse af et nyt højkvalitetsmagasin i Ribe, hvor alle fundene opbevares i dag.

Søgning
Der er to søgeniveauer. Forsidens søgefelt er baseret på fritekst og kigger ned i forskellige felter i den bagvedliggende database. Hvis man ønsker mere præcise udsøgninger, kan man bruge den udvidede søgeside. Her er der mulighed for at foretage også meget præcise søgninger, især når man har lært systemet lidt at kende.

I den bagvedliggende database er genstandene opdelt efter først materiale og derefter klassificeret i de forskellige typer, som knytter sig til de forskellige grupper af genstande.

Rettigheder
Indholdet fra SOL må frit deles og anvendes følgende bestemmelserne i Creative Commons licensen CC BY-SA 4.0