Slots- og Kulturstyrelsen har i en omfattende vurdering af Sydvestjyske Museer de store ord fremme.

”Sydvestjyske Museer er samlet set et markant og professionelt drevet museum, der løfter alle faglige opgaver på et højt kvalitativt niveau, arbejder innovativt og nytænkende med fortsat udvikling og professionalisering af den samlede virksomhed.”
Det er en af konklusionerne i Slots- og Kulturstyrelsens såkaldte kvalitetsvurderingsrapport.

- Vi er i bestyrelsen rigtig glade for så flotte skudsmål, siger formanden, Jørgen Ulrik Jensen. Vi synes jo selv det går meget godt, men det er altid rart, når en statslig styrelse efter en omfattende undersøgelse af alle dele af museets virksomhed når frem til så flotte vurderinger.
- Museer bliver i stigende grad vurderet på besøgstal, og det succeskriterium står vi også gerne på mål for. Men vi har mange andre forpligtigelser, og vi bestræber os systematisk på at placere os blandt de bedste i Danmark inden for forskning, formidling, skoletjeneste, oplevelser til lokalbefolkningen og turister og i forhold til samspillet med omverdenen i bred forstand. Det er den samlede pakke, som Slots- og Kulturstyrelsen nu har givet os topkarakter for.”

Museumsdirektør Flemming Just er selvsagt også rigtig godt tilfreds:

- Vi er da glade for at få at vide, at vi viser vejen for ”faglige standarder og metodeudvikling til inspiration og gavn for det samlede museumsvæsen”, og at vi er nytænkende og lægger et stort engagement i udviklingen af fagligt velfunderede tilbud også uden for museet.

Slots- og Kulturstyrelsen konkluderer også, at museet er en central og væsentlig aktør lokalt, regionalt og nationalt og med stærke faglige samarbejder og relationer internationalt.
Det fastslås også, ”at museets forskning inden for det samlede ansvarsområde både kvantitativt og kvalitativt er på et meget højt niveau.”

Styrelsen har kun en enkelt kras kritik: Opbevaringsforholdene på museets magasin på Tobakken i Esbjerg betegnes som uegnede.

– Det er vi sådan set helt enige i, men vi har ikke haft pengene til at gøre noget ved det, siger Flemming Just.
– Men nu er der lys forude. Kulturministeriet har lige bevilget 2,6 mio. kr. til et fællesmagasin sammen med de andre museer i kommunen. Så vi er gået i gang med at regne på det samlede projekt.

Kvalitetsvurderinger
Slots- og Kulturstyrelsen foretager hvert år kvalitetsvurderinger af 10-12 af de i alt 97 statsanerkendte museer.
Man kan læse om vurderingerne for alle museer på styrelsens hjemmeside.
Vil man læse hele kvalitetsvurderingen af Sydvestjyske Museer, kan rapporten findes her.