KulturMiljø-metoden

Håndbog: I perioden 2014-2018 gennemførte Sydvestjyske Museer projektet "Kulturhistorie i planlægningen" i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune. Projektet er mundet ud i håndbogen "Kulturmiljø-metoden", som henvender sig til alle, der arbejder med udpegning af kulturmiljøer.

Håndbogen formidler KulturMiljø-metoden, der er udviklet til at udpege kulturmiljøer til kommuneplanen ud fra en tværfaglig tilgang, hvor både arkitektur, kulturhistorie og planlægning indgår. 

Håndbogen beskriver grundlaget for KulturMiljø-metoden, og hvordan man i praksis kommer i gang med metodens tre faser fra forberedelse til endelig udpegning.
Metoden indeholder  principper for den nødvendige afgrænsning af det enkelte kulturmiljø, så miljøet kan implementeres i planlægningen.    

I det praktiske arbejde med hvert kulturmiljø indgår et skema, som kan downloades her.

Metodens bygger på en omfattende registrering af 72 kulturmiljøer i Esbjerg Kommune i 2014, hvor resultater, konklusioner og data nu indgår som redskab for byggesagsbehandling og lokalplanlægning generelt.

 

Mette Slyngborg
  1. Museumsinspektør
  2. Cand.mag. Kultur og æstetik
  3. 51 68 40 90
  4. mes@sydvestjyskemuseer.dk