af Anne-Sofie Lundtofte

Sydvestjyske Museer har fået næsten ni millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal – eller i daglig tale A.P. Møller Fonden til Heksemuseet. Det følger efter den samlede donation kort før jul fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, der var med til at sikre, at en første fase af museet kunne realiseres.

- Det er stort, det her, siger en meget begejstret museumsdirektør, Flemming Just.
– Det er snart fem år siden, vi præsenterede masterplanen for Quedens Gaard-karréen. Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden kan vi nu færdiggøre restaureringen af bygningerne og skabe et fuldt udbygget museum, samtidig med at vi også er i mål med Jacob A. Riis Museum.

Det er museumsinspektør Lulu Anne Hansen, der har ansvaret for at bygge det kommende museum op.

- Det er bare så dejligt, at vi kan gøre hele museet færdigt på en gang. De nye midler betyder, at vi fra starten kan operere med et stort særudstillingslokale på 2. sal oven over Café Quedens. Vi kan også færdiggøre 2. sal i den ene sidebygning og indrette bl.a. biograf i den anden sidebygning. Desuden regner vi med at skulle inddrage kælderen.

Flemming Just fortæller, at der med bevillingen nu er midler til at restaurere hele gårdrummet samt den såkaldte havestue.

Det bliver Jørgen Overbys Tegnestue, der som restaureringsarkitekt nu skal i gang med detailprojektering. I begyndelsen af september går restaureringsarbejdet i gang.
Heksemuseet skal åbne i første halvdel af 2020.

FAKTA

I alt har Sydvestjyske Museer modtaget ca. 23 mio. kr. til Heksemuseet og til renovering af bygninger:

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond: 10,0 mio.

A.P. Møller Fonden: 8,9 mio.

Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond: 2,0 mio.

Sportgoodsfonden: 1,0 mio.

Bikubenfonden: 1,0 mio.

Bevica Fonden: 0,04 mio.

Flemming Just
  1. Direktør
  2. Dr.phil., Adj. professor
  3. 29 35 85 12
  4. fju@sydvestjyskemuseer.dk
Lulu Anne Hansen
  1. Overinspektør, Hist. & Form.
  2. Ph.d. Historie
  3. 40 12 25 41
  4. lulha@sydvestjyskemuseer.dk