Historisk Samling fra Besættelsestiden

Arkivet HSB er placeret på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården i Esbjergs Centrum.

HSBs arkiv omfatter et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen – fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over.

Desuden omfatter arkivet fx britisk propaganda, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver.

Læs mere på HSBs egen hjemmeside.