Sydvestjyske Museer har modtaget en generøs bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 1,5 mio. kr. og 100.000 kr. fra Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond. De mange midler giver museet mulighed for at realisere det store engelsksprogede bogprojekt The Archaeology of Ribe – Scandinavia’s first town (Ribes arkæologi – Skandinaviens første by).

- Ikke alene byens alder, men også de store fundmængder gør Ribe til noget særligt i nordisk arkæologi, fortæller overinspektør Morten Søvsø, som står i spidsen for udgivelsesprojektet.
- Ved at udgive bøgerne på engelsk får vi i endnu højere grad placeret Ribe på det internationale arkæologiske kort.
Resultatet bliver tre engelsksprogede monografier på hver ca. 300 sider.

Den første bog sammenfatter Ribes historie i perioden ca. 700-1050 og set i sammenhæng med den tidlige byudvikling i det øvrige Sydskandinavien.

Den anden bog handler om de store udgravninger i 2008-12 ved domkirken og Lindegården (nu Kannikegården), som har givet meget ny viden lige fra det tidligste kristne samfund fra midten af 800-tallet og helt frem til 1805, hvor kirkegården ved domkirken blev nedlagt.

Den tredje bog handler om den tidlige middelalderby ca. 1050-1250.
Den baserer sig på de store udgravninger i perioden 1987-2000 i byens vestlige del bl.a. med det tidligere gråbrødrekloster.
Resultaterne fra disse vigtige udgravninger har ikke før været bearbejdet og offentliggjort.

Morten Søvsø er hovedforfatter på de to første bøger, mens Michael Alrø Jensen bliver hovedforfatter på bog 3 med bidrag fra Morten Søvsø.
Hver bog bliver på ca. 300 sider og udgives i løbet af de kommende tre år på Jysk Arkæologisk Selskab i serien Ribe Studier.

- Bevillingerne gør det muligt for os at indfri et længe næret ønske om at få publiceret de seneste 30 års væsentligste arkæologiske udgravninger i byen, fortæller Morten Søvsø.
- Hidtil har dette vigtige og møjsommeligt tilvejebragte materiale kun har været omtalt i kortere dansksprogede oversigter.
Nu bliver det tilgængeligt for den internationale forskningsverden og kommer til at udgøre fundamentet for en lang række formidlingstiltag på museet.

Yderligere information: Overinspektør Morten Søvsø, tlf. 51 68 41 08

Billederne øverst:

Udgravningen ved Lindegården, 2008-12, hvor Sydvestjyske Museer fandt de første danske kristne grave fra o. 860 - download i høj opløsning

Udgravningen ved Lindegåden i 2008-12, hvor der blev gravet skeletter frem fra en en 1000-årig periode - download i høj opløsning

Udgravninger i 1990'erne ved Gråbrødre Torv - download i høj opløsning

 

 

Morten Søvsø
  1. Overinspektør, Ark. & Saml.
  2. Cand.mag. Middelalderark.
  3. 51 68 41 08
  4. mosvs@sydvestjyskemuseer.dk