af Anne-Sofie Lundtofte

En stor bevilling fra VILLUM FONDEN gør det muligt for museet at købe toldbodbygningerne tilbage.

I 2010 måtte Sydvestjyske Museer sælge toldbodbygningerne, Overdammen 12, ved Skibbroen i Ribe. Det fusionerede museum skulle bruge pengene til at indrette fælles kontorer for de ansatte og bibliotek og arkiv i en del af det tidligere sygehus i Ribe. Køberen var bevaringsforeningen Gammelt Præg, som også ejer en række andre bygninger i Ribe, bl.a. Porsborg ved siden af Hotel Dagmar.

I den store masterplan for hele Quedens Gaard-karréen har museet ikke lagt skjul på sin interesse i at gøre Toldboden til en del af det samlede museumskompleks, som nu er ved at blive realiseret.

- Toldboden er en del af en fantastisk helhed, og da vi nærmede os realiseringen af vores planer med Jacob A. Riis Museum og Heksemuseet, blev det mere og mere tydeligt for os, at vi måtte gøre alt for at få Toldboden tilbage, så vi ikke bliver lukket inde, udtaler museets formand, adm. dir. Jørgen Ulrik Jensen.

Advokat Allan Sørensen er formand for Gammelt Præg, og han erkender, at det har været vanskeligt at finde fondsstøtte til renovering og indretning. – Derfor har vi ønsket at sætte bygningerne til salg. Vi vil stadig bevare vort engagement i bygningen, idet vi lejer Vejerboden, så den bevares som et offentligt tilgængeligt udstillingsrum.

Det er VILLUM FONDEN, der med en bevilling på 3,7 mio. kr. til museet, gør købet muligt og dermed bidrager til at fremtidssikre planerne for en lang række af museumsaktiviteterne i den samlede karré til glæde for byens borgere og turister.

Museumsdirektør Flemming Just et selvsagt utroligt glad for donationen og muligheden for at købe Toldboden tilbage. – Med tiden vil vi indrette spændende udstillinger i Toldboden, og udenomsarealerne med gårdrummet og haven skal indgå som en del af hele det offentligt tilgængelige karré-område.

Han oplyser, at der er to lejemål i den 760 kvm store ejendom. Ud over en treværelses lejlighed ud mod gågaden er baghuset udlejet til Café Quedens. Lejemålene skal fortsætte uændret.
- Bygningerne trænger i høj grad til at blive renoveret. Der er allerede bevilget 3,8 mio. kr. fra staten til byfornyelse. De udløses dog først, hvis kommunen kommer med samme beløb, fortæller Flemming Just.
Købet af Toldboden skal formelt godkendes af byrådet.

Fakta
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der arbejder under den fælles paraply THE VELUX FOUNDATIONS.
De støtter forskning, miljø og sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2016 uddelte de to fonde tilsammen over 1,1 mia. kr. Fondene er stiftet af Villum Kann Rasmussen, der blev født på Mandø i 1909. Fondene har i årenes løb støttet Sydvestjyske Museer og før det Den Antikvariske Samling med betydelige donationer, bl.a. til Museet Ribes Vikinger og til det store magasin på Ørstedsvej.

Kontakt
Allan Sørensen, Advokatfirmaet Hjerrild og Bisgaard, tlf. 2128 8960.
Flemming Just, tlf. 2935 8512.