af Troels B. Jensen

Museet arkæologer overlader nu den nye faunapassage ved det idylliske Jedsted Mølle til snæblen.

Sydvestjyske Museers nylige undersøgelser viste, at der lige under den nuværende Jedsted Møllevej er bevaret en mølledæmning i op til 1,6 meters højde fra middelalderen.
Læs mere om undersøgelsen på Sydvestjyske Museers arkæologiblog.

Billedet øverst: Foto af snit gennem dæmningen set fra NØ. Nederst i venstre side af billedet ses fodremmen til feltværkshegnet i dæmningen østlige side. Pakket op af hegnet yderside ses et tykt lag af blågråt klægler, som skulle forhindre vanderosion.