Stenen er sidst set omkring den 16. juni 1920 ved Gl. Grænsevej i Roager og nu prøver en museumsinspektør fra Sydvestjyske Museer at finde den.

Der herskede kaotiske tilstande på grænsestens-området, da grænsen mellem Danmark og Tyskland blev nedlagt. Toldgrænsen blev ophævet natten mellem den 16. og 17. juni 1920, og med eet ophørte stenenes funktion.
Flere af dem blev gravet op som en del af festlighederne i forbindelse med genforeningen, Sønderjylland var nu igen en del af Danmark, og stenene skulle fjernes. 

Nogen sten blev samlet ind af de daværende Ribe og Haderslev amter, mens andre i nattens mulm og mørke blev fjernet af de lokale, der gerne ville beholde ”deres” grænsesten.
I foråret 1922 fjernede amtsvejinspektøren for Haderslev Amt de sidste sten, blandt andet for at undgå ødelæggelser og tyveri.

Eftersøgning i gang
Sydvestjyske Museers tilsynsførende for fredede fortidsminder, museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, har brugt en del af sit Genforeningsår 2020 på at finde de 10 grænsesten, der stadigvæk befinder sig i Esbjerg Kommune, og de er alle sammen fundet – på nær én: Grænsesten nr. 12. Den stod oprindeligt ved Gl. Grænsevej i Roager, men Steen Frydenlund kender ikke dens videre skæbne.

Beder offentligheden om hjælp
– Grænsestenene havnede alle mulige steder, og det tætteste, jeg er kommet på nummer 12, er, at der blev sat en gammel grænsesten helt oppe ved Jedsted.
14. februar 1922 skriver Ribe Stiftstidende, at Vilslev Hunderup sogneråd ønsker sig en af de gamle sten, som de vil opstille i ”Parken ved Jedsted Mølle”.  
–  Redaktør Johannes Vejlager skriver en bog om mindesmærker for genforeningen i 1939, og i den nævner han grænsestenen i parken i en bisætning, og da han boede på egnen, har han sikkert set den.

Men er det grænsesten nr 12? Steen Frydenlund Jensen ved det ikke, for anlægget er nedlagt, og stenen borte.
Museumsinspektøren krydser fingre for at Nr. 12 ikke er røget stenknuseren og håber på, at lokale vil kigge en ekstra gang i skuret og bagerst i haven.
Han lover frit lejde og forsikrer, at der ikke vil blive rejst afleveringskrav: – Vi vil blot gerne vide, hvor stenen befinder sig.

Har man viden om Nr. 12s skæbne kan museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen kontaktes på mail stj@sydvestjyskemuseer
eller tlf. 51 68 40 99.

Billedet øverst viser grænsesten nr. 7a, der hvad angår form og nummer er en helt klassisk grænsesten. Nummeret var typisk malet op med rødt på den danske side og sort på den preussiske side. Foto: Sydvestjyske Museer

Steen Frydenlund Jensen
  1. Museumsinspektør
  2. Cand.mag. Forhistorisk ark.
  3. 51 68 40 99
  4. stj@sydvestjyskemuseer.dk