Jernalderseminar 2023

Invitation og program.

Brydningstider – nye skillelinjer i Sydskandinaviens ældre jernalder?

Fredag d. 29. september 2023, kl. 10-17.30
Museet Ribes Vikinger, Odins Plads 1, 6760 Ribe

Invitation og program til download

Arkæologi Sydvestjylland, det arkæologiske samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og Museet Sønderskov, har hermed fornøjelsen af at indbyde til det 3.
jernalderseminar, der som de foregående afholdes den sidste fredag i september.

Vi har efterspurgt indlæg, som forsøger at høste frugterne af de seneste årtiers store fladegravninger ved at diskutere deres udsagn i forhold til gammelkendte modeller for bebyggelsesstruktur, landskabsudnyttelse og socialstruktur, se programmet på de
kommende sider.

Deltagelse har vi sat til det konkurrencedygtige beløb, 300 kr., og kun 150 kr. for studerende. Vi lover valuta for pengene.

Er det noget for dig?

 • Tilmeld dig på mail til Tobias Torfing på totor@sydvestjyskemuseer.dk
 • Indbetal beløbet til Sydvestjyske Museer på reg.nr. 7712, konto nr. 1022297. Gerne med kommentaren Jernalderseminar.
 • Tilmeldingsfristen er 19. september 2023.
 • Oplys ved tilmelding om særlige forhold omkring forplejning, fx vegetar, veganer, allergier.
 • Efter seminaret er der mulighed for at spise sammen på en restaurant i Ribe. Vil du gerne spise og socialisere med kollegerne efter seminaret, så giv besked ved tilmelding.

Vi glæder os til at se jer!

 

Program
9.00-10.00:
Løbende ankomst med kaffe og the

Session 1: Kronologi

10.00-10.20: Velkomst og introduktion, Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer

10.20-10.40: Fra ældre til yngre jernalder i materiel kultur og bebyggelse, Rasmus Birch Iversen, Moesgaard Museum

10.40-11.00: Kronologi – et grundlæggende begrebsapparat eller en implicit forklaringsmodel? Helene Agerskov Rose. Institutionen för historiska studier,
Göteborgs Universitet

11.00-11.20: Jagten på en skæringsdato – Nye dateringer af overgangen mellem ældre og yngre førromersk jernalder, Niels Haue, Nordjyske Museer

11.20-11.40: Erfaringer med kulstof14-dateringer og brugen af disses betydning for tolkninger og dannelsen af nye problemstillinger, Tobias Torfing, Sydvestjyske
Museer

11.40-12.00: Diskussion: Kronologi og datering af brud

12.00-13.00: Frokost

Session 2: Geografi

13.00-13.20: The winner takes it all, Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, Arkæologi

13.20-13.40: Jernalderens Nordsjælland – indikationer på brydningstider eller brudflader? Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland

13.40-14.00: Landsbyer YRJ/GJ og landskabsudnyttelse i Sydvestjylland, Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

14.00-14.20: Diskussion: Brydningstider i forskellige områder 

Session 3: Gravskik

14.20-14.40: Tilbage til Tjæreborg Sønderby, Sarah Qvistgaard og Bente Grundvad, Sydvestjyske Museer

14.40-15.00: Dødehusene fra Veldbæk, Anna Thusgaard Kristensen, Sydvestjyske Museer

14.40-15.00: Vejhøje og Gåsemosen – nye perspektiver på de nordjyske bælter, Helle Holm Hansen, Museum Salling

15.00-15.20: "Midt i en brydningstid" - nyt om våbengravskikken i førromersk jernalder, Xenia Pauli Jensen, Moesgård Museum

15.20-15.40: Diskussion: Gravskik

15.40-16.00: The- og kaffepause

Session 4: Subsistens

16.00-16.20: Brydningstid eller glidningstid? Planteudnyttelse og afgrødedyrkning i yngre bronzealder og ældre jernalder, Emma Klos Nielsen & Kirstine Stæhr
Gregersen, Moesgård Museum

16.20-16.40: Kontinuitet på trods? Markdrift og sandflugt i førromersk jernalder, Karen Povlsen, Nordjyske Museer

16.40-17.00: Diskussion: Brydninger i landskab og landbrug

17.00-17.30 Afsluttende diskussion

 

Årets møde er arrangeret af Scott Robert Dollar, Bente Grundvad, Sarah Qvistgaard, Tobias Danborg Torfing og Morten Søvsø.

Bente Grundvad Alexiou
 1. Museumsinspektør
 2. Cand.mag. Marinarkæologi
 3. 51 68 41 04
 4. ben10@sydvestjyskemuseer.dk
Sarah Skytte Qvistgaard
 1. Museumsinspektør
 2. Cand.mag. Forhistorisk ark.
 3. 51 68 41 03
 4. sq@sydvestjyskemuseer.dk
Morten Søvsø
 1. Overinspektør, Ark. & Saml.
 2. Cand.mag. Middelalderark.
 3. 51 68 41 08
 4. mosvs@sydvestjyskemuseer.dk
Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside