Museumsforeningerne

Sydvestjyske Museer støttes af to museumsforeninger: Antikvarisk Selskab i Ribe og Esbjerg og Omegns Museumsforening. Foreningernes foredrags- og udflugtsprogram kan læses i Sydvestjyske Museers museumsblad Det Sker.

Det antikvariske Selskab i Ribe
Det antikvariske Selskab er en museumsforening i Ribe, stiftet i 1887 med det formål at støtte formidlingen af det lokale arkæologiske, historiske og kulturhistoriske museale arbejde gennem møder og andre arrangementer.

Det antikvariske Selskabs bestyrelse

Formand Lars Ilsøe, tlf. 75 42 38 05, ilsoeribe@gmail.com 
Næstformand/Sekretær Dan Møller, tlf. 75 42 49 31
Kasserer Hans Beksgaard, tlf. 75 42 42 99 hbeksgaard@gmail.com
Sekretær, PR. m.m. Erik Henriksen, tlf. 51 25 42 68
Anni Møller-Christensen, tlf. 76 88 80 82
Jacob Bastholm, tlf. 75 42 07 08
Suppleant Jørgen Baungaard Hansen, tlf. 75 42 40 91

Yderligere oplysning fås på Det antikvariske Selskabs hjemmeside

Esbjerg og Omegns Museumsforening
Det er foreningens formål at støtte den selvejende institution Sydvestjyske Museer i dennes virke i Esbjerg over for offentlighed og myndigheder, at deltage i bestyrelsesarbejdet for institutionen og at medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske museers betydning for samfundets samlede kulturudbud.

Esbjerg og Omegns Museumsforenings bestyrelse

Formand Poul Larsen, tlf. 21 59 64 46, e-mail toften3tarp@gmail.com
Næstformand Steen Bank Kodal, tlf. 91 52 50 56
Sekretær Peter Hundebøll, tlf. 29 44 39 99
Ebbe Salomonsen, tlf. 75 13 67 20
Niels Gregersen, tlf. 75 12 04 48
Suppleant Erik Th. Møller, tlf. 98 29 47 88
Suppleant Inger Margrethe Langkilde, tlf. 24 66 08 84

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside