Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

I efteråret 2013 lavede de fire statsanerkendte museer i Nationalpark Vadehavet en gennemgang af de bevaringsværdige bygninger i området. Projektets formål var at danne et overblik over den bevaringsværdige bygningsmasse i nationalparkområdet samt at udpege og beskrive særligt vadehavsspecifikke træk i den lokale byggeskik.

I Nationalpark Vadehavets plan for perioden 2013-18 beskrives nationalparkens målsætning om at skabe fokus på områdets bevaringsværdige bygningsmasse samt understøtte lokalsamfundenes, museernes og kommunernes arbejde med bygningskulturarven.

I 2013 tog de fire statsanerkendte museer i Vadehavsområdet initiativ til at bidrage til opfyldelse af nationalparkplanens målsætning. De fire museer var Museum Sønderjylland, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Museet for Varde By og Omegn og Sydvestjyske Museer, og det blev Sydvestjyske Museer, der kom til at huse projektet.

Det resulterede i efteråret 2013 i en gennemgang af de lidt over 600 bevaringsværdige bygninger i nationalparken.

Overblik over karakteristika
De bevaringsværdige bygninger er ifølge bygningsfredningsloven de bygninger, som under kommunens forvaltning indgår som bevaringsværdige i kommuneplaner, lokalplaner, byplanvedtægter eller har fået tinglyst bevaringsdeklaration. 

Gennemgangen havde blandt andet til formål at skabe et overblik over de særlige vadehavsspecifikke karakteristika, der afspejles i den bevaringsværdige bygningsmasse.

På baggrund af undersøgelsen viste nogle bygningstyper sig at markere sig som særlige for områdets historie og byggeskik: De enlængede gårde og de tidlige sommerhusbebyggelser.

Resultaterne blev samlet i en rapport som kan downloades via linket til højre.

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside