Ansøgningsfrist 1. februar 2021

Sydvestjyske Museer søger pr. 1. marts 2021 to arkæologer til deltagelse i bygherrebetalte udgravninger finansieret i henhold til Museumslovens kap. 8. Stillingerne er på fuld tid og begrænsede til et halvt år med rigtig gode muligheder for forlængelse. Prøvetiden er tre måneder, og arbejdsstedet er Tangevej 6B i Ribe.

Dine arbejdsopgaver
Arkæologiske udgravninger, herunder opmåling med totalstation og GPS, digitalisering, registrering samt andre forefaldende museale arbejdsopgaver.

Dine kvalifikationer

  • Kandidat- eller Ph.d.-grad i Arkæologi, gerne forhistorisk.
  • Selvstændig og udadvendt personlighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning med CV og eksamensbevis senest 1. februar 2021.
Ansøgningen skal være mærket ”Arkæolog” og sendes til Sydvestjyske Museer, Tangevej 6B, 6760 Ribe eller på mail til Morten Søvsø, mosvs@sydvestjyskemuseer.dk.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 6.

For yderligere oplysninger kontakt overinspektør Morten Søvsø, mosvs@sydvestjyskemuseer.dk, tlf. 5168 4108.

Sydvestjyske Museer er et statsanerkendt, kulturhistorisk lokalmuseum, hvis ansvarsområde omfatter Esbjerg og Fanø Kommuner samt for arkæologiens vedkommende også Billund kommune.