Levende Viden

Indholdsoversigt årgang 3-4, 2015-2016

Levende Viden nr 3, 2015

Anna Louise Siggaard: Trolddomsforfølgelsernes tid: Bodil Harchisdatters skæbne som troldkvinde i Ribe

Jannie Uhre Ejstrud: Et førsterangs Nordsøbad: Det tyske borgerskabs bygningskultur og Fanøs tidlige Vadehavsturisme

Lulu A. Hansen: „Nu kommer Kongen til Esbjerg “ - Esbjergs 25 års havnejubilæum

Bente Grundvad og Niels Algreen Møller: Turgravpladsen ved Søhale – CT-skanning af 2500 år gamle urner

Mette Højmark Søvsø og Maria Lind Heel: Godt nyt om en gammel vante

Verner Blom : Aninus Madsens onde skæbne

Mette Slyngborg : Gørding – en by med potentialer

Sarah Skytte Qvistgaard: Fra Odindyrkelse til Mariatilbedelse – en tur gennem Ribes Vikingetid

Mikkel Kirkedahl Nielsen: „… og en lille Hvil trænger disse Mennesker …“ om russerlejren i Ribe

Bente Grundvad, Lars Grundvad og Martin Egelund Poulsen: Lille udgravning – stort resultat

Mette Slyngborg: Rav Sine – en usædvanlig kunsthåndværker

Levende Viden nr 4, 2016

Karen Jermiin Nielsen: Den gode borger: Ribe Bys æresborger Clemen Nielsen Termansen

Mona Jensen: ”Provinshandelen” på Esbjerg fiskerihavn i 1940’erne

Steen Thrane Frydenlund Jensen: Kaptajnen, skoleeleven og gårdejeren: en odyssé gennem oldtidens landskab i Sønderris med dem, der opdagede det

Flemming Just og Kim Fabricius Pedersen: ”Et forgiftet gammelt hus”: Jacob A. Riis’ familie og opvækst i Sortebrødregade

Christen Bonde: Strøm på Esbjerg

Torben Bramming: Ingemanns by

Kamma Marie Poulsen-Hansen: Flintdolken fra Myrthue

Camilla Post: Grundlovsfesten i Ribe 1867

Mette Slyngborg: I den gode smags tjeneste

Poul Thomsen: Sønder Vejrup i senmiddelalder- og renæssance

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside