Byarkæologiske møder i Ribe

De byarkæologiske møder i Ribe har været afholdt hvert år siden 1987. Nedenfor findes en oversigt over mødernes indhold fra 2004 og frem. Hvor det har været muligt er mødets materialer gjort tilgængeligt for download.

Det 32. Byarkæologiske Møde i Ribe 27. maj 2019
Byarkæologiens genstandsfund - strategier, forskning og registrering.
Program

Det 31. Byarkæologiske Møde i Ribe, 7.-8. maj 2018 
Byarkæologiens 3. og 4. dimension – digital integration af rum og tid i udgravning og forskning.
Program (PDF <1MB)
Abstracts (PDF <1MB)

Det 30. Byarkæologiske Møde i Ribe, 22.-23. maj 2017
Landscapes of the dead
Program (PDF <1MB)
Abstracts (PDF <1MB)

Det 29. Byarkæologiske Møde i Ribe, 2.-3. maj 2016
Byarkæologi – før, nu og i fremtiden
Program (PDF <1MB)
Deltagerliste (PDF <1MB)
Abstracts (PDF <1MB)

Det 28. Byarkæologiske Møde i Ribe, 11.-12. maj 2015
Byernes netværk
Program (PDF <1MB)

Det 27. Byarkæologiske Møde i Ribe, 26.-27. maj 2014
Bag grav, å og volde - middeladerbyen under angreb
Program (<1MB)

Det 26. Byarkæologiske møde i Ribe, 6.-7. maj 2013
Det urbane gennembrud
Program (<1MB)

Det 25. Byarkæologiske Møde i Ribe, d. 14.-15. maj 2012
25 års byarkæologi i det middelalderlige Danmark
Program (<1MB)   
Abstracts (<1MB)

Det 24. Byarkæologiske Møde i Ribe, d. 30.-31. maj 2011
Byens kirkegårde
Program (<1 MB)

Det 23. Byarkæologiske Møde i Ribe, d. 10.-11. maj 2010
Domkirker i det middelalderlige Danmark
Program (<1 MB)

Det 22. Byarkæologiske Møde i Ribe, d. 18.-19. maj 2009
Publicering af byarkæologiske udgravninger
Program (<1 MB)

Det 21. Byarkæologiske Møde i Ribe, d. 28.-29. april 2008
Handel
Program (< 1 MB)

Det 20. Byarkæologiske Møde i Ribe, d. 14.-15. maj 2007
Brud i byrummet – radikale forandringer af middelalderbyens topografi
Program (<1 MB)

Det 19. Byarkæologiske Møde i Ribe, d. 22.-23. maj 2006
Renæssance- og nyere tids arkæologi – (by-)arkæologi i kildedækkede perioder
Program (<1 MB)

Det 18. Byarkæologiske møde i Ribe, d. 22.-23. maj 2005
Den mangfoldige kirkestruktur:  Kirke og sogn i middelalderbyen
Program (<1 MB)

Det 17. Byarkæologiske møde i Ribe, d. 17.–18. maj 2004
Byer i 1000-tallet: Bydannelsernes opståen og udvikling i regionalt, nationalt og nordeuropæisk perspektiv
Program (<1 MB)

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside