Viden og forskning

God forskning er med til at løfte det lokalt specifikke og sætte viden ind i en større sammenhæng, benytte fagets nyeste metoder, forholde sig til eksisterende teorier og tilgange og trække på den seneste internationale forskning, hvor det er relevant. Det lokalt-regionale bliver ikke mindre lokalt, men får tilført nogle nye dimensioner, som forhåbentlig kan være øjeåbnende, perspektiverende og endnu mere interessante.

Sydvestjyske Museer er en videns- og forskningsinstitution, som gerne deler ud af sine ressourcer.

På siden her, har vi samlet kilder og forskning, så så mange som muligt kan få indsigt i museets arbejde.

Vores igangværende forskningsprojekter er beskrevet under Aktuelle projekter

Forskningstemaer i perioden 2019-2023

 

Arkæologi

1. Det åbne lands arkæologi
- Stenalder og bronzealder
- Jernalder, vikingetid, middelalder og nyere tid

2. Byens arkæologi, Ribe

 

Nyere Tid

1. Vadehavsregionens kultur- og erhvervshistorie
- By- og erhvervsudvikling
- Kulturmiljøer og bygningsbevaring

2. Hekseri og trolddomsforfølgelse
- Dekonstruktion af trolddom
- Digitalisering af kilder
- Hekse og historiebrug i nutiden

3. Kulturarvsformidling og –ledelse
- Historiebrug og formidling
- Digitale dokumentations- og formidlingsstrategier

4. Jacob A. Riis Programmet
- Visualitet
- Velfærd
- Udgrænsede

5. Besættelsestidsforskning
- Transnational besættelsestidsforskning
- Kontinuitetsrelateret besættelsestidsforskning

 

 

 

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside