Viden og forskning

God forskning er med til at løfte det lokalt specifikke og sætte viden ind i en større sammenhæng, benytte fagets nyeste metoder, forholde sig til eksisterende teorier og tilgange og trække på den seneste internationale forskning, hvor det er relevant. Det lokalt-regionale bliver ikke mindre lokalt, men får tilført nogle nye dimensioner, som forhåbentlig kan være øjeåbnende, perspektiverende og endnu mere interessante.

Sydvestjyske Museer er en videns- og forskningsinstitution, som gerne deler ud af sine ressourcer.

På siden her, har vi samlet kilder og forskning, så så mange som muligt kan få indsigt i museets arbejde.

Vores igangværende forskningsprojekter er beskrevet under Aktuelle projekter

Forskningstemaer i perioden 2014-2018

Periodens arbejde er fokuseret i syv forskningstemaer:

A. Bebyggelsesudviklingen fra sen yngre stenalder til bronzealderens slutning (2800-500 f.Kr.)

B. Jernalderen i Vestjylland – bebyggelser, begravelser og samfund

C. Vadehavsregionens kultur- og erhvervshistorie, herunder turismeudvikling

D. Centerdannelse og byudvikling i Sydvestjylland i et nordeuropæisk perspektiv

E. Visuel kulturhistorie

F. Kulturarvsformidling og -ledelse

G. Modstand og modstandsbekæmpelse, 1940-45