3. april 2023

Fiskeri- og Søfartsmuseet og Sydvestjyske Museer undersøger mulighed for fusion.

De to bestyrelser for hhv. Sydvestjyske Museer og Fiskeri- og Søfartsmuseet har besluttet at afsøge mulighederne for en fusion mellem museerne.

Baggrunden er, at man ser mulighed for at skabe en større, mere robust og slagkraftig museumsorganisation ved at fusionere de kultur- og naturhistoriske museer, som er hjemhørende i Esbjerg Kommune.

”I et stadig mere konkurrencebetonet miljø på museums- og attraktionsmarkedet ser vi store muligheder i at slå kræfterne sammen. Ved en forening af de stærke faglige kapaciteter og det know-how om publikum og markedsføring, som museerne tilsammen rummer, tror vi på, at vi kan
gøre tingene endnu bedre i fællesskab, ” udtaler forperson for Sydvestjyske Museer, Lone Saaby, og bestyrelsesformand for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Jakob Lose.

Direktionerne for hhv. Sydvestjyske Museer og Fiskeri- og Søfartsmuseet er af bestyrelserne blevet bedt om at udarbejde et fusionsgrundlag, der beskriver den nye organisation.

Ønsker at træde tilbage 

Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer, har ønsket at træde tilbage fra sin stilling som direktør d. 31. december 2023 for at hellige sig forskning og bestyrelsesarbejde og i den forbindelse har bestyrelsen for Sydvestjyske Museer overvejet mulighederne i forhold til den fremtidige ledelse af museet.

I stedet for at påbegynde et rekrutteringsarbejde i forhold til en ekstern kandidat, er museets bestyrelse gået i dialog med bestyrelsen for Fiskeri- og Søfartsmuseet og enedes om, at kommunens kultur- og naturhistoriske museer med fordel kan forenes med Merete Jankowski, direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, som direktør på baggrund af det allerede gode samarbejde
og kendskab museerne og Esbjerg Kommune imellem.

Bestyrelserne for museerne vil til september tage endelig stilling til det fremlagte fusionsgrundlag, som også vil inkludere forslag til nyt navn, nye vedtægter og ny bestyrelse.
Såfremt fusionsgrundlaget vedtages, vil Sydvestjyske Museer og Fiskeri- og Søfartsmuseet fusionere 1. januar 2024.


For yderligere information henvises til Lone Saaby, tlf. 41 26 17 48 og Jakob Lose, tlf. 26 74 40 53