Mette Slyngborg

Museumsinspektør
Cand. Mag i æstetik og kultur, Århus universitet.

Arbejdsområder

- herunder tillidshverv og medlemskaber af råd og udvalg

 • Tillidsrepræsentant, DM
 • Næstformand i MEDudvalget
 • Kulturhistoriske undersøgelser, artikler, foredrag
 • Sagsbehandling, jf. museumslovens kapitel 8
 • Bevaringsværdig bygningsarv og arkitekturhistorie
 • Kulturhistorien i planlægningen, kulturmiljøer, landsbyplaner og mellembyplaner
 • Samarbejde med Esbjerg og Fanø kommuner – planlægning og udviklingsprojekter 
 • Esbjerg Kommunes Byfond
 • Bygningsopmåling i samarbejde med EA Sydvest
 • Forespørgsler, nyere tid
 • Projektledelse
 • Udviklingsopgaver, metodeudvikling
 • Formidling, byvandringer, rundvisninger, undervisning
 • Indsamling af genstande
 • Bevaringsværdige gravminder
 • Medlem efter indstilling af Organisationen Danske Museer af kulturministerens rådgivende udvalg, Det Særlige Bygningssyn
 • Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond
 • Repræsentant for Sydvestjyske museer i Ribe Byforum

Aktiviteter

 • Projektledelse: Realiseringen af Jacob A. Riis Museum.
 • Kulturhistorien i planlægning:
  Metodeudviklingsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune: ny metode til at arbejde med kulturmiljøer – samt registrering, afgrænsning og prioritering af 80 kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Udarbejdelse af håndbog om metoden. Afsluttet 2018
 • Projektledelse: Udarbejdelse af prospekt for anvendelsen af Quedens Gaard i Ribe.
 • Projektledelse: Nyt Esbjerg Museum / Pionermuseet i Esbjerg. Udarbejdelse af prospekt. Afsluttet 2014
 • Projektledelse: Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet. Del 1, afsluttet 2014, del 2 afsluttet 2015

Publikationer

Se Kulturministeriets forskningsportal

Mette Slyngborg
 1. Museumsinspektør
 2. Cand.mag. Kultur og æstetik
 3. 51 68 40 90
 4. mes@sydvestjyskemuseer.dk