Mette Højmark Søvsø

Museumsinspektør, samlingsansvarlig
Cand. mag. i Middelalderarkæologi og Forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet

Arbejdsområder

 • Daglig leder på Sydvestjyske Museers magasin i Ribe
 • Retrospektiv samlingsgennemgang af arkæologiske og nyere tids genstande
 • Ansvarlig for genstande i udstilling, ind/udlån
 • Behandling af div. forespørgsler
 • Div. rundvisninger i magasinet/samlingen
 • Ansvarlig for den permanente udstilling "Ribe Domkirkemuseum" i Ribe Domkirke

Forskningsinteresser

 • Middelalderens genstandsinventar, herunder især smykker og dragttilbehør fra middelalderen med fokus på symbolik, tro og overtro
 • Ribes kulturhistorie og genstandsinventar fra renæssancen til nutiden

Forskningsbidrag

Publikationer

In press: sammen med Anne Juul Jensen: Støbeforme af sten fra middelalderen – massefremstilling af metalgenstande til verdslig og religiøs brug i Ribe.

2014:
Snøreendedupper og snørenåle – Krop, køn og mode i senmiddelalder og nyere tid. Kuml 2014, s. 265-290.

2013:
Hjertespænder fra nyere tid. Kuml 2013, s. 145-163.

2012:
Bagte helgener og nipsgenstande – lerfigurer fra middelalder og nyere tid. Nationalmuseets arbejdsmark 2012, s. 116-127.

2011:

 • Tro, håb og kærlighed - de middelalderlige ringspænders symbolik. I: KUML 2011, s. 263-284.
 • Sparebøsser fra middelalderens Ribe. I By, marsk og geest 23, s. 63-68.

2010:
Flere fund fra magasinet. I: By, marsk og geest 22, 2010, s. 85-94.

2009:

 • Middelalderlige ringspænder. Typologi, datering og brug. I KUML 2009, s. 183-211.
 • Sammen med Claus Feveile: Vikingetidsgravpladsen ved Hunderup – 15 jordfæstegrave omkring en storstensgrav fra stenalderen. I By, marsk og geest 21, 2009, s. 33-47.

2008:

 • Mere fra magasinets gemmer. I: By, marsk og geest 20, 2008, s. 64-72. 
 • Sammen med Claus Feveile: Nørlundvej – en gravplads fra vikingetiden. I: Arkæologi i Slesvig/Archäeologie in Schleswig 12, 2008, s. 175-186.

2007:
Fra magasinets gemmer. I: By, marsk og geest 19, 2007, s. 56-62.

2005:

 • Middelalderlige ringspænder i det nuværende Danmark. Typologi og datering, fundforhold og kontekster, funktion og symbolik. Udgivet af Middelalder- og Renæssancearkæologi og Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev 2005.
 • Middelalderlige ringspænder fra Ribe. I: By, marsk og geest 17 2005, s. 43-57.

Øvrige udgivelser og aktiviteter

In press: Nyt om en gammel vante. Levende Viden. Kulturhistorisk årbog for Esbjerg – Ribe – Fanø området.

2015:
"Dragons of the Northern Seas", særudstilling i Suzhou, Kina

2014: 

 • Sammen med Flemming Just: Jacob A. Riis og den historiske sans. Levende viden. Kulturhistorisk årbog for Esbjerg – Ribe – Fanø området. 2. årgang, s. 78-83
 • "De Kristne Vikinger", særudstilling, Museet Ribes Vikinger (Hedenskab og Kristendom)
 • Projektleder på udarbejdelse af prospekt til fornyelse af udstillingerne på Museet Ribes Vikinger, "Ribe Museum"

2013:

 • Hvad præstegårdshaven gemte. Levende viden. Kulturhistorisk årbog for Esbjerg – Ribe – Fanø området. 1. årgang. 2013, s. 72-83
 • "Ribe Domkirkemuseum", permanent udstilling, Ribe Domkirke

2012:
"Dronning Dagmar, menneske, myte og middelalder", særudstilling, Ribes Vikinger

 

Mette Højmark Søvsø
 1. Museumsinsp., samlingsansv.
 2. Cand.mag Middelalderark.
 3. 51 68 40 96
 4. mhs@sydvestjyskemuseer.dk