Steen Frydenlund Jensen

Museumsinspektør
Cand. mag. i Forhistorisk arkæologi med suppleringsfag i middelalderarkæologi, Århus Universitet.

Fagekspert på: Bronzealder, ældre jernalder

Arbejdsområder

 • Tilsyn med fredede fortidsminder i Esbjerg, Fanø, Billund, Varde, Vejen, Vejle og Fredericia kommuner
 • Digesagsbehandler i Esbjerg og Billund kommuner, samt tilsynsførende med fredede diger i Esbjerg, Fanø, Billund, Varde, Vejen, Vejle og Fredericia kommuner
 • Arkæologisk sagsbehandler med ansvar for Billund Kommune
 • Udgravninger i Billund Kommune. Forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid
 • Sagsbehandler på skovrejsningssager i Esbjerg, Fanø og Billund kommuner
 • Sagsbehandler på læhegnssager i Esbjerg, Fanø og Billund Kommuner
 • Bibliotekar for Sydvestjyske Museers bibliotek
 • Medlem af ”Det Grønne Råd” i Esbjerg Kommune

Forskningsinteresser

 • Bebyggelsesudvikling, hustypologi og særlige konstruktionstræk indenfor bronzealderens og ældre jernalders bebyggelse.
 • Gravskik i yngre stenalder 

Aktuelle projekter

Bronzealderhusenes konstruktionstræk i Sydvestjylland

Forskningsbidrag

Krusborg – enkeltgårde med central gravplads fra ældre jernalder. I: Pernille Voss & Niels Algreen Møller (red.): De dødes landskab - Grav og gravskik i ældre jernalder i Danmark. Arkæologiske Skrifter vol. 13, Selskabet Arkæologiske Studier. Danmarks Universitetsforlag, København 2015, s 131-143.

Førromerske huse i Sydvestjylland – konstruktion, lighed og variation. Lag 9, 2009, s. 8-44.

Fladmarksgrave fra høj og flad mark – tre enkeltgravstidsgrave fra Krogsgård. By, marsk og geest 21, 2009, s. 10-21

Gærdet – Diskontinuerlig bebyggelse fra bronze- og jernalder. Arkæologi i Slesvig /Archäologie in Schleswig 11, 2006, s.19-26

Øvrige udgivelser og aktiviteter

Artikler

Oldtiden set fra oven - om hvorledes gamle luftfotos gav ny viden om fortidens Tarp. Levende Viden 2, 2014, s 34-41.

Højene i „Den hemmelige Skov“. Levende Viden 1, 2013, s 34-37.

Fortidsminderne og deres beskyttelse. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009, s. 142-147.

Landskabsvandringer

Udgravningerne i Sønderris fra 1970’erne til i dag

Højene i ”Den hemmelige Skov”

De fredede fortidsminder i og omkring Bramming

Gravhøjene og arkæologien ved Skads

Hoffmanns Plantage og højene deri

Kæmpehøje og voldanlæg i Grimstrup Krat

Foredrag

2013

Krusborg – Boplads og gravplads blandt levende og døde. Foredrag, Kollokvium, Ældre Jernalders gravskik i Sydjylland

 2012

Formidling af fortidsminderne i Kjersing på museets stand ved åbningen af ”Den hemmelige skov”

Naturvidenskabelige metoder indenfor arkæologien, foredrag for en gymnasieklasse i forbindelse med museets IntrFace - samarbejde.

2010

Lumske ligheder - og mulige kronologiske træk i den førromerske bebyggelse. Foredrag ved colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Ribe.

Ældre jernalderbebyggelses udvikling ved Krogsgård - et rids til et casestudy. Foredrag ved colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Ribe

2008

Førromerskbebyggelse i Sydvestjylland: specielle konstruktive træk, foredrag ved ODM’s faglige orienteringsmøde, Fuglsø

Førromersk jernalderbebyggelse i Sydvestjylland, foredrag for studenterforeningen Hikuin, Århus

Om fredede fortidsminder og tilsynet med disse, foredrag for foreningen ”RedGravhøjen”, Bramming

Steen Frydenlund Jensen
 1. Museumsinspektør
 2. Cand.mag. Forhistorisk ark.
 3. 51 68 40 99
 4. stj@sydvestjyskemuseer.dk