Historisk Samling fra Besættelsestiden

Arkivet HSB er placeret på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården i Esbjergs Centrum.

HSB's arkiv omfatter et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen – fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over.

Desuden omfatter arkivet fx britisk propaganda, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver.

Adresse og åbningstider

Nørregade 25, 6700 Esbjerg
tlf. 76 16 39 95 

Arkivet har åbent tirsdag og onsdag kl. 10-16.
Ring på til højre for glaspartiet

Foredrag Efteråret 2016

Alle foredrag foregår på Esbjerg Museum med indgang via Nørregade 25 og er gratis for medlemmer museumsforeningerne, ikke-medlemmer betaler 50 kr. 

Fra socialdemokrat til nazist og antisemit
Onsdag den 2. november kl. 19.30
Forelæsning ved museumsinspektør Iben Vyff, Helsingør Kommunes Museer.

Den danske forfatter og journalist Olga Eggers (1875-1945) levede et liv, der på alle måder var bemærkelsesværdigt. Til hendes livshistorie hører på den ene side et omfattende forfatterskab med tætte forbindelser til bl.a. Thit Jensen og Georg Brandes og en kamp mod de uretfærdigheder, der i hendes øjne ramte samfundets svageste, det være sig arbejdsløse, kvinder som jøder.
Til hendes livshistorie hører også et politisk engagement, først som pacifist siden som socialdemokrat, nazist og glødende antisemit.
Hvordan alle disse modpoler kunne rummes i et menneske, vil museumsinspektør Iben Vyff give sine bud på i foredraget.

Kærlighed og terror i Stalins Moskva
Onsdag den 16. november kl. 19.30
Forelæsning ved historiker Morten Møller. 

Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog "Ellen og Adam" fortæller Morten Møller om direktørdatteren Ellen Schou fra Nykøbing Falster, som i 1930'erne rejser til Moskva og bliver hemmelig kurer i kommunismens tjeneste.
Mens hundredtusinder henrettes i Sovjetunionen, rejser Ellen til udenlandske hovedstæder med dobbeltbundede kufferter, og mens naboer og kolleger forsvinder, føder hun en datter midt i Stalins Moskva.
75 år senere forsøger denne datter at blive klogere på, hvem hendes forældre egentlig var.
Morten Møllers bog er en anderledes beretning om politisk radikalisering. "Ellen og Adam" blev i 2015 kåret som Årets Historiske Bog.

At handle med ondskaben – samarbejdspolitikken under besættelsen
Onsdag den 30. november kl. 19.30
Forelæsning ved historiker, dr. phil. Hans Kirchhoff.

Danmark slap igennem 2. verdenskrig med de færreste menneskelige og materielle tab af alle besatte lande. Det skyldtes i vidt omfang samarbejdspolitikken. Men samarbejdet med Hitlertyskland havde sin pris. Den betød politisk og økonomisk hjælp til et forbryderisk regime.
Vi spørger, om den pris var for høj! Modstandsbevægelsen svarede ja og gjorde oprør mod samarbejdslinjen. Lige siden er samarbejdspolitikkens moralske dilemmaer blevet debatteret. I dag indgår samarbejdspolitikken som et vigtigt argument bag udenrigspolitikken.
Hans Kirchhoff vil på baggrund af sin bog fra 2015 ”At handle med ondskaben” diskutere samarbejdspolitikkens strategier, dens former og aktører, og dens omkostninger.

Arkiv, arkivregistrant og arkivadgang

HSB's kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. - illegalt materiale fra alle hjørner af det besatte Danmark. Desuden rummer arkivet beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere.

Hent arkivregistranten (PDF <1MB)

Hent småtryksregistranten (PDF <1MB)

Til dele af Historisk Samling fra Besættelsestidens samlinger af arkivmateriale, skal der søges om arkivadgang.

Hent ansøgningsskemaet (PDF <1MB), udfyld det og send det til HSB

Illegale blade - digitalt

Find "Frit Danmark" og "De frie Danske" i fuld længde sammen med en række forslag til anvendelse af illegalt materiale fra HSBs samling i undervisningen på www.illegalpresse.dk

'