Historisk Samling fra Besættelsestiden

Arkivet HSB er placeret på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården i Esbjergs Centrum.

HSB's arkiv omfatter et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen – fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over.

Desuden omfatter arkivet fx britisk propaganda, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver.

Adresse og åbningstider

Nørregade 25, 6700 Esbjerg
tlf. 76 16 39 95 

Arkivet har åbent tirsdag og onsdag kl. 10-16.
Ring på til højre for glaspartiet

Foredrag Efteråret 2016 og vinteren 2017

Alle foredrag foregår på Esbjerg Museum med indgang via Nørregade 25 og er gratis for medlemmer museumsforeningerne, ikke-medlemmer betaler 50 kr. 

Kærlighed og terror i Stalins Moskva
Onsdag den 16. november kl. 19.30
Forelæsning ved historiker Morten Møller. 

Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog "Ellen og Adam" fortæller Morten Møller om direktørdatteren Ellen Schou fra Nykøbing Falster, som i 1930'erne rejser til Moskva og bliver hemmelig kurer i kommunismens tjeneste.
Mens hundredtusinder henrettes i Sovjetunionen, rejser Ellen til udenlandske hovedstæder med dobbeltbundede kufferter, og mens naboer og kolleger forsvinder, føder hun en datter midt i Stalins Moskva.
75 år senere forsøger denne datter at blive klogere på, hvem hendes forældre egentlig var.
Morten Møllers bog er en anderledes beretning om politisk radikalisering. "Ellen og Adam" blev i 2015 kåret som Årets Historiske Bog.

At handle med ondskaben – samarbejdspolitikken under besættelsen
Onsdag den 30. november kl. 19.30
Forelæsning ved historiker, dr. phil. Hans Kirchhoff.

Danmark slap igennem 2. verdenskrig med de færreste menneskelige og materielle tab af alle besatte lande. Det skyldtes i vidt omfang samarbejdspolitikken. Men samarbejdet med Hitlertyskland havde sin pris. Den betød politisk og økonomisk hjælp til et forbryderisk regime.
Vi spørger, om den pris var for høj! Modstandsbevægelsen svarede ja og gjorde oprør mod samarbejdslinjen. Lige siden er samarbejdspolitikkens moralske dilemmaer blevet debatteret. I dag indgår samarbejdspolitikken som et vigtigt argument bag udenrigspolitikken.
Hans Kirchhoff vil på baggrund af sin bog fra 2015 ”At handle med ondskaben” diskutere samarbejdspolitikkens strategier, dens former og aktører, og dens omkostninger.

Best, Pancke og Bovensiepen for retten
Onsdag d. 8/2 kl. 19.30 
Arkivleder Henrik Lundtofte, HSB/SJM

Hvordan forløb opgøret ved domstolene i de såkaldte krigsforbryderprocesser efter besættelsen mod Werner Best, Günther Pancke, Otto Bovensiepen og deres tyske underordnede fra sikkerhedspoliti og terrorenheder? Hvad stod de anklaget for, hvad blev de dømt for, hvorfor blev ingen tyskere henrettet, mens 46 danskere blev skudt under retsopgøret – og hvad ved vi i dag, som kan sætte anklageskrifter og strafudmålinger i nyt lys? Foredraget kommer også omkring de vesttyske myndigheders forsøg i 1960erne og 1970erne på at få dømt bl.a. Best og Bovensiepen.

Et sort kapitel i Danmarkshistorien?
Minerydningen langs Vestkysten
Onsdag d. 22/2 kl. 19.30 
Museumsinspektør John V. Jensen, Varde Museum.

Filmen ”Under sandet” om minerydningen på den jyske vestkyst aktualiserede et for mange danskere ukendt og brutalt kapitel af Danmarkshistorien. Tyske soldater blev med tab af menneskeliv til følge sat til at fjerne de mange miner, der efter kapitulationen endnu lå i sandet og gjorde kysten livsfarlig. Eftertiden har stillet sig kritisk over for denne beslutning. Var der ligefrem tale om krigsforbrydelser, og er minerydningen et sort kapitel? Foredraget fortæller historien om minerydningen og ser kritisk på spillefilmens fremstilling af begivenhederne.

Forfatterforeningens Æresret
Onsdag d. 22. marts kl. 19.30
Journalist og forfatter Arne Hardis.

Foredraget fortæller historien om en forfatterforening, der med Hans Kirk i spidsen i de første efterkrigsår fældede dom over medløbere, nazister og konjunkturryttere. Kirk var bl.a. med til at dømme kollegerne Harald Bergstedt og Valdemar Rørdam. Foredraget stiller spørgsmålet om en forening, som lever ved det frie ord, skal gøre sig til dommer over kolleger, der træder ved siden af i en national undtagelsestilstand. Samtidig rejses det spørgsmål, om Hans Kirk og de øvrige kommunistiske forfattere egentlig havde så meget at lade deres medløbende kolleger høre.

Arkiv, arkivregistrant og arkivadgang

HSB's kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. - illegalt materiale fra alle hjørner af det besatte Danmark. Desuden rummer arkivet beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere.

Hent arkivregistranten (PDF <1MB)

Hent småtryksregistranten (PDF <1MB)

Til dele af Historisk Samling fra Besættelsestidens samlinger af arkivmateriale, skal der søges om arkivadgang.

Hent ansøgningsskemaet (PDF <1MB), udfyld det og send det til HSB

Illegale blade - digitalt

Find "Frit Danmark" og "De frie Danske" i fuld længde sammen med en række forslag til anvendelse af illegalt materiale fra HSBs samling i undervisningen på www.illegalpresse.dk

'