Historisk Samling fra Besættelsestiden

Arkivet HSB er placeret på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården i Esbjergs Centrum.

HSB's arkiv omfatter et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen – fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over.

Desuden omfatter arkivet fx britisk propaganda, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver.

Adresse og åbningstider

Torvegade 45, 6700 Esbjerg
tlf. 76 16 39 95 

Arkivet har åbent tirsdag og onsdag kl. 10-16

Foredrag efteråret 2015

BESÆTTELSESTIDENS HISTORIE: Erindring og identitet
Forelæsningsrække arrangeret i samarbejde med Sydvestjyske Folkeuniversitet

Erindring og glemsel i Europa
ved professor emeritus Claus Bryld
Onsdag den 4. november kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

Forelæsningen kommer ind på nogle af de store historiske debatter i Europa siden 1945 og især fra slutningen af 1970'erne:
Debatten om Holocaust og den tyske Vergangenheitsbewältigung, debatten om stalinismen og totalitarismen efter 1989 mv.
Hvilken indflydelse har disse debatter haft på nationalstaternes identitet – og på den europæiske identitet?

Forelæser Claus Bryld har skrevet en række værker om Socialdemokratiet og socialismens historie og har med baggrund i egne erindringer skrevet om besættelsestiden og retsopgøret, sidst i essaysamlingen "Min besættelse. 50 års livtag med historien". 

Besættelsen, historien og filmens fortællinger
Ved ph.d. Lars-Martin Sørensen, Det Danske Filminstitut
Onsdag den 25. november kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25 

Besættelsestiden er et af dansk films store emner.
Men hvad fortæller danske film om besættelsestiden, og hvordan står filmfortællingerne i forhold til det, vi ved fra historieskrivningen om perioden? Og hvorledes forandrer den filmfortalte besættelseshistorie sig som tiden går?

Det er emnerne for denne forelæsning af filmhistorikeren og forfatteren Lars-Martin Sørensen, som også tager en pejling på, hvordan den filmfortalte besættelseshistorie påvirker publikums erindring om Danmark under besættelsen.

Arkiv, arkivregistrant og arkivadgang

HSB's kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. - illegalt materiale fra alle hjørner af det besatte Danmark. Desuden rummer arkivet beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere.

Hent arkivregistranten (PDF <1MB)

Hent småtryksregistranten (PDF <1MB)

Til dele af Historisk Samling fra Besættelsestidens samlinger af arkivmateriale, skal der søges om arkivadgang.

Hent ansøgningsskemaet (PDF <1MB), udfyld det og send det til HSB

Illegale blade - digitalt

Find "Frit Danmark" og "De frie Danske" i fuld længde sammen med en række forslag til anvendelse af illegalt materiale fra HSBs samling i undervisningen på www.illegalpresse.dk

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside
'