Historisk Samling fra Besættelsestiden

Arkivet HSB er placeret på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården i Esbjergs Centrum.

HSB's arkiv omfatter et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen – fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over.

Desuden omfatter arkivet fx britisk propaganda, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver.

Adresse og åbningstider

Nørregade 25, 6700 Esbjerg
tlf. 76 16 39 95 

Arkivet har åbent tirsdag og onsdag kl. 10-16.
Ring på til højre for glaspartiet

Foredrag vinteren 2017

Alle foredrag foregår på Esbjerg Museum med indgang via Nørregade 25 og er gratis for medlemmer museumsforeningerne, ikke-medlemmer betaler 50 kr. 

Best, Pancke og Bovensiepen for retten

Onsdag d. 8. februar kl. 19.30 
Arkivleder Henrik Lundtofte, HSB/SJM

Hvordan forløb opgøret ved domstolene i de såkaldte krigsforbryderprocesser efter besættelsen mod Werner Best, Günther Pancke, Otto Bovensiepen og deres tyske underordnede fra sikkerhedspoliti og terrorenheder? Hvad stod de anklaget for, hvad blev de dømt for, hvorfor blev ingen tyskere henrettet, mens 46 danskere blev skudt under retsopgøret – og hvad ved vi i dag, som kan sætte anklageskrifter og strafudmålinger i nyt lys? Foredraget kommer også omkring de vesttyske myndigheders forsøg i 1960erne og 1970erne på at få dømt bl.a. Best og Bovensiepen.

Et sort kapitel i Danmarkshistorien?
Minerydningen langs Vestkysten
Onsdag d. 22. februar kl. 19.30 
Museumsinspektør John V. Jensen, Varde Museum.

Filmen ”Under sandet” om minerydningen på den jyske vestkyst aktualiserede et for mange danskere ukendt og brutalt kapitel af Danmarkshistorien. Tyske soldater blev med tab af menneskeliv til følge sat til at fjerne de mange miner, der efter kapitulationen endnu lå i sandet og gjorde kysten livsfarlig. Eftertiden har stillet sig kritisk over for denne beslutning. Var der ligefrem tale om krigsforbrydelser, og er minerydningen et sort kapitel? Foredraget fortæller historien om minerydningen og ser kritisk på spillefilmens fremstilling af begivenhederne.

Forfatterforeningens Æresret
Onsdag d. 22. marts kl. 19.30
Journalist og forfatter Arne Hardis.

Foredraget fortæller historien om en forfatterforening, der med Hans Kirk i spidsen i de første efterkrigsår fældede dom over medløbere, nazister og konjunkturryttere. Kirk var bl.a. med til at dømme kollegerne Harald Bergstedt og Valdemar Rørdam. Foredraget stiller spørgsmålet om en forening, som lever ved det frie ord, skal gøre sig til dommer over kolleger, der træder ved siden af i en national undtagelsestilstand. Samtidig rejses det spørgsmål, om Hans Kirk og de øvrige kommunistiske forfattere egentlig havde så meget at lade deres medløbende kolleger høre.

Arkiv, arkivregistrant og arkivadgang

HSB's kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. - illegalt materiale fra alle hjørner af det besatte Danmark. Desuden rummer arkivet beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere.

Hent arkivregistranten (PDF <1MB)

Hent småtryksregistranten (PDF <1MB)

Til dele af Historisk Samling fra Besættelsestidens samlinger af arkivmateriale, skal der søges om arkivadgang.

Hent ansøgningsskemaet (PDF <1MB), udfyld det og send det til HSB

Illegale blade - digitalt

Find "Frit Danmark" og "De frie Danske" i fuld længde sammen med en række forslag til anvendelse af illegalt materiale fra HSBs samling i undervisningen på www.illegalpresse.dk