Historisk Samling fra Besættelsestiden

Arkivet HSB er placeret på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården i Esbjergs Centrum.

HSB's arkiv omfatter et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen – fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over.

Desuden omfatter arkivet fx britisk propaganda, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver.

Adresse og åbningstider

Nørregade 25, 6700 Esbjerg
tlf. 76 16 39 95 

HSB holder sommerlukket 4. juli-16. august

Arkivet har åbent tirsdag og onsdag kl. 10-16.
Ring på til højre for glaspartiet

Foredrag foråret 2016

Knud Kristensen
ved historiker, ph.d. Mogens Rostgaard Nissen, leder af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Onsdag den 10/2 kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

Eftertidens dom over Knud Kristensen som statsminister 1945-47
har været hård. Især hans Sydslesvig-politik har siden Kristensens
tilbagetræden i november 1947 været omgærdet af forundring
og kritik. Under besættelsen var han som indenrigsminister
én af udenrigsminister Erik Scavenius´ hårdeste kritikere. Venstremanden Kristensen valgte at træde ud af samlingsregeringen, da Scavenius blev statsminister. Foredraget tager både Knud Kristensens ministertid under besættelsen og hans statsministerperiode efter befrielsen op.

Billedet øverst viser Knud Kristensen til venstre, foto: Frihedsmuseet

Vilhelm Buhl
ved historiker, ph.d. Niels Wium Olesen, Aarhus Universitet
Onsdag den 9/3 kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

Socialdemokraten Vilhelm Buhl var en af de dominerende danske politikere under besættelsen og i den tidlige kolde krig. I afgørende situationer under besættelsen udgjorde han selve centret for den politiske magt i landet. På de interne linjer var han kendt som en politiker, der ofte advarede mod at komme besættelsesmagten for meget i møde. I offentligheden er han mere kendt for den såkaldte antisabotagetale i september 1942, hvor han advarede mod sabotagen og bad befolkningen hjælpe det danske politi i efterforskningen. Som statsminister i befrielsesregeringen, der rummede både såkaldte “gamle politikere” og modstandsfolk, blev han politisk chef for nogle af de modstandsfolk, han under besættelsen havde været med til at bekæmpe.

Billedet øverst viser Vilhelm Buhl til højre, foto: Frihedsmuseet

Waffen-SS
ved ph.d. Claus Bundgård Christensen, Roskilde Universitetscenter og ph.d. Niels Bo Poulsen, Forsvarsakademiet.
Onsdag den 6/4 kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

I november 2015 udgav historikerne Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smidt det store værk "Waffen-SS".
Bogen er et stykke dansk historieforskning med udsyn og internationalt snit og danner afsæt for foredraget.

Arkiv, arkivregistrant og arkivadgang

HSB's kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. - illegalt materiale fra alle hjørner af det besatte Danmark. Desuden rummer arkivet beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere.

Hent arkivregistranten (PDF <1MB)

Hent småtryksregistranten (PDF <1MB)

Til dele af Historisk Samling fra Besættelsestidens samlinger af arkivmateriale, skal der søges om arkivadgang.

Hent ansøgningsskemaet (PDF <1MB), udfyld det og send det til HSB

Illegale blade - digitalt

Find "Frit Danmark" og "De frie Danske" i fuld længde sammen med en række forslag til anvendelse af illegalt materiale fra HSBs samling i undervisningen på www.illegalpresse.dk

'