Historisk Samling fra Besættelsestiden

Arkivet HSB er placeret på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården i Esbjergs Centrum.

HSB's arkiv omfatter et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen – fra illegale blade over Frihedsrådets proklamationer til beretninger fra modstandsfolk landet over.

Desuden omfatter arkivet fx britisk propaganda, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver.

Adresse og åbningstider

Nørregade 25, 6700 Esbjerg
tlf. 76 16 39 95 

Arkivet har åbent tirsdag og onsdag kl. 10-16.
Ring på til højre for glaspartiet

Foredrag efteråret 2017

Alle foredrag foregår på Esbjerg Museum med indgang via Nørregade 25 og er gratis for medlemmer museumsforeningerne, ikke-medlemmer betaler 50 kr. 

”Signal” og tysk propaganda under besættelsen
Historiker Mona Jensen, HSB/SJM
Onsdag d. 1/11 k1. 19.30
”Signal” var et nazistisk propagandablad, der var målrettet udenlandske læsere. Det blev oversat til 25 sprog og blev udgivet her i landet fra 1940 til februar 1945. Bladet var i topmoderne layout med masser af farvefotos og solgte godt.
Mona Jensen udgiver til efteråret en bog om ”Signal” og fortæller i foredraget om bladets baggrund, og om hvordan ”Signal” skulle præsentere Nazitysklands pæne facade over for udlandet – og alligevel var et stykke aggressiv og inhuman propaganda.

Auschwitz
Forfatter Peter Langwithz Smith
Onsdag d. 22/11 kl. 19.30
Peter Langwithz Smith har i de sidste to år arbejdet på en ny, omfattende bog om Auschwitz. I foredraget vil han fortælle om arbejdet med særligt henblik på gerningsmændene: Hvem var mandskabet fra kommandanterne ned til det kvindelige personale, og hvordan levede SS med familier i skyggen af krematorierne?
Desuden kommer han ind på et aspekt, som hidtil ikke har været behandlet på dansk: Hvem ejer Auschwitz? Er stedet et symbol på Holocaust eller det centrale mindested for Polens lidelser under krigen?

Arkiv, arkivregistrant og arkivadgang

HSB's kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. - illegalt materiale fra alle hjørner af det besatte Danmark. Desuden rummer arkivet beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere.

Hent arkivregistranten (PDF <1MB)

Hent småtryksregistranten (PDF <1MB)

Til dele af Historisk Samling fra Besættelsestidens samlinger af arkivmateriale, skal der søges om arkivadgang.

Hent ansøgningsskemaet (PDF <1MB), udfyld det og send det til HSB

Illegale blade - digitalt

Find "Frit Danmark" og "De frie Danske" i fuld længde sammen med en række forslag til anvendelse af illegalt materiale fra HSBs samling i undervisningen på www.illegalpresse.dk

Sydvestjylland besat
Formidlingsprojekt

I 2015 og 2016 centreres alle formidlingsaktiviteter på Esbjerg Museum om fortællingen om Danmark under besættelsen