Formidlingsprojekt. I samarbejde med Ribe Byhistoriske Arkiv gennemfører museet hvert år en undervisningsevent, der har til formål at formidle historien om de dansksindede sønderjyder, som deserterede fra tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig til elever i grundskolens overbygningsklasser.

Emnet er forankret i de deltagende parters lokalområde, idet velkendte desertionsruter gik gennem såvel Vadehavet som Ribes opland syd for grænsen. Hvis flugten gik godt, var Ribe første stop.

Emnet indeholder en elementær spænding, idet man er på flugt fra krigstjeneste. Denne spænding kan bruges som motiverende faktor til at vække interessen for begivenheder national betydning: Tabet af hertugdømmerne, 1. verdenskrig og genforeningen.

Projektet består af 2 dele:

A. En event i form af et dramatiseret historieløb. Historieløbet skal være  en årligt tilbagevende begivenhed. Historieløbet finder sted første gang i uge 39 2016.

B. Et undervisningsmateriale, som formidler emnet og kan understøtte deltagelse i eventen. 

Historieløbet: Indlevelse gennem oplevelse
Eleverne skal på én dag have oplevelsen af selv at gennemleve en flugt over grænsen.

Deres dag begynder med, at de tildeles en identitet som unge sønderjyder på flugt fra tysk krigstjeneste.
I fællesskab deltager de i en indledende seance, hvor modsætningsforholdet dansk-tysk bygges op gennem streng eksercits under en militaristisk, tysktalende oberst.

Herefter skal eleverne i hold gennem ti bemandede poster, hvor de løser problemstillinger inspireret af de historiske begivenheder. Afhængigt af hvor godt ”desertørerne” har klaret posterne, klarer de flugten over grænsen og ankommer til sikkerheden i kongeriget Danmark.

Her afslutter alle elever i fællesskab, og det opbyggede modsætningsforhold mellem dansk og tysk dekonstrueres.

Historieløbet finder sted i V. Vedsted nær Ribe. Landsbyen befinder sig lige på den nordlige side af 1864-grænsen, og Ungdomshøjskolen var for mange desertører første sikre havn i Danmark. Dagen kan derfor afsluttes på samme sted og samme måde, som desertørerne gjorde: Ved at spænde hvide lagner ud på skolens tag, så man syd for grænsen kunne se, at de var kommet sikkert over.

Undervisningsmaterialet
Selve historieløbet sigter på oplevelse frem for faktuel læring og har brug for faglig understøttelse for at give eleverne et ordentligt læringsudbytte.
Oplevelsen indlejres derfor i en faglig kontekst af klassens lærere i den daglige undervisning.
Projektets andet led er derfor udarbejdelse af et undervisningsmateriale til Flugten over Grænsen, som giver mulighed for faglig læring og refleksion.

Samarbejdspartnere
Flugten over grænsen lader sig kun realisere med hjælp fra engagerede samarbejdspartnere. De omfatter:

Vadehavsskolen 
Ungdomshøjskolen ved Ribe
Esbjerg Kommunes Biblioteker 
Vadehavscenteret

og en meget vigtig gruppe frivillige.

Billederne øverst er taget af Thomas Nielsen ved afviklingen af eventen 2016.

 

Trine Wittorff Brander
  1. Museumsformidler
  2. Lærer
  3. 51 68 40 76
  4. twb@sydvestjyskemuseer.dk