Læringsressourcer

Sydvestjyske Museer stiller sine vidensressourcer til rådighed for både børn og unge og indgår som aktiv partner i en række projekter både lokalt og nationalt.

Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe
Vores tilbud i hjertet af Ribe bliver udviklet i et unikt partnerskab med MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring Esbjerg kommune.
Skoletjenesten ligger i Sortebrødregade 5 og tilbuddene tager udgangspunkt i de autentiske historiske bygninger og omgivelser og tilgodeser den moderne folkeskoleundervisnings behov.
Alle tilbud kan bookes via undervisningsportalen ude.nu.

Samarbejde med læreruddannelserne
Vi et samarbejder med læreruddannelsen på UC Syddanmark - Esbjerg.
Samarbejdet har til formål dels at styrke de lærerstuderendes viden om mulighederne for at benytte de kulturhistoriske museers ressourcer i undervisningen, dels at sikre museets stadige kontakt til en del af uddannelsessektoren, som er i hastig forandring.

Ude.nu
Undervisningsportalen er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal.
De mange læringstilbud udvikles i samarbejdet Vadehavets Formidlerforum og skal give børnehavebørn og folkeskoleelever viden om og kendskab til Vadehavsområdets natur og kultur.

Museet for gymnasielle uddannelser

Sydvestjyske Museer tilbyder to forløb i fagene naturvidenskab/kemi og biologi/antropologi med mulighed for tværfagligt samarbejde med et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fag.

Forløbet Fosfatprøver er naturfagligt forløb, hvor eleverne skal analysere jordprøver fra jernalderen. Forløbet er udviklet i samarbejde med Esbjerg Gymnasium.
Forløbet Knogleanalyse er et biologifagligt forløb, hvortil der kan kobles en etisk del. Eleverne skal analysere knogler fra to skeletter fra 1700-tallet. Forløbet er udviklet i samarbejde EUC Vest.

Forløbsbeskrivelser og kontaktoplysninger 

Historisk Samling fra Besættelsestiden tilbyder tre forløb med afsæt i besættelsestiden og Holocaust. De tre forløb er beskrevet på Esbjerg Museums hjemmeside.

Undervisning på udstillingsstederne
Vi stiller undervisningsmaterialer og læringstilbud til rådighed på Museet Ribes Vikinger, mens vi tilbyder rundvisninger på Esbjerg Museum.

Vi har medvirket til udviklingen af et omfattende undervisningsmateriale til Ribe Domkirke Museum.

En del undervisningstilbud på Esbjerg Museum varetages af MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring, der tilbyder forløb til Esbjerg kommunes folkeskoler. Tilbuddene fra MYRTHUE, bokket via ude.nu

Vi tilstræber dertil at sikre inspiration til, hvordan udstillingsstedernes særudstillinger kan bruges i undervisningen.

 

 

 

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside