Flemming Just

Direktør for Sydvestjyske Museer siden 2011
Dr.phil., adjungeret professor ved SDU
Leder af museets forlag Liljebjerget

Han er født 1957 og blev i 1982 ansat ved Sydjysk Universitetscenter som andels- og landbrugsforsker. I 1998 blev han rektor for forskningscenteret, der samme år blev en del af Syddansk Universitet. Her fungerede han som prorektor indtil 2005 og var i de følgende år leder af flere samfundsvidenskabelige institutter ved SDU’s campus i Esbjerg, indtil han i 2011 blev direktør for Sydvestjyske Museer.

Han har lokalt og nationalt siddet i en lang række bestyrelser inden for kultur, uddannelse og erhvervsliv. I 2017-22 var han formand for Organisationen Danske Museer (ODM) og været formand for Det Strategiske Panel under Slots- og Kulturstyrelsen. Han var formand for Ribe Kunstmuseum 2007-11 og for Esbjerg Gymnasium 2006-19. Han har bl.a. også siddet i bestyrelsen for Esbjerg Havn og Business Esbjerg og været medlem af Det Strategiske Forskningsråd
I øjeblikket er han bl.a. medlem af Esbjerg Byråds erhvervsfremmeudvalg og af fællesrepræsentantskabet for Syddansk Universitet.

Han er uddannet som cand.mag. i historie og dansk fra Aarhus Universitet i 1982 og blev i 1992 dr.phil. på en disputats om forholdet mellem organisationer og stat i kriseperioden 1930-50.
I 1999 blev han professor i europæisk samtidshistorie.
Forskningsmæssigt har han primær arbejdet med andelsbevægelse, landbrugspolitik, erhvervshistorie og administrationshistorie. I de seneste år har han især forsket i Jacob A. Riis’ liv og betydning.

PUBLIKATIONER OG AKTIVITETER

Se Kulturministeriets forskningsportal

Flemming Just
  1. Direktør
  2. Dr.phil., Adj. professor
  3. 29 35 85 12
  4. fju@sydvestjyskemuseer.dk