Mette Slyngborg

Museumsinspektør
Cand. Mag i æstetik og kultur, Århus universitet.

Arbejdsområder

- herunder tillidshverv og medlemskaber af råd og udvalg

 • Tillidsrepræsentant, DM
 • Næstformand i MEDudvalget
 • Kulturhistoriske undersøgelser, artikler, foredrag
 • Sagsbehandling, jf. museumslovens kapitel 8
 • Bevaringsværdig bygningsarv og arkitekturhistorie
 • Kulturhistorien i planlægningen, kulturmiljøer, landsbyplaner og mellembyplaner
 • Samarbejde med Esbjerg og Fanø kommuner – planlægning og udviklingsprojekter 
 • Esbjerg Kommunes Byfond
 • Bygningsopmåling i samarbejde med EA Sydvest
 • Forespørgsler, nyere tid
 • Projektledelse
 • Udviklingsopgaver, metodeudvikling
 • Formidling, byvandringer, rundvisninger, undervisning
 • Indsamling af genstande
 • Bevaringsværdige gravminder
 • Esbjerg Kommunes Byfond: medlem af bestyrelsen
 • Ribe byforum: repræsentant for Sydvestjyske museer
 • Bestyrelsen for Sejerslevgård: medlem af bestyrelsen
 • Redaktionsmedlem, Levende Viden

AKtuelle porjekter

 • Kulturhistorien i planlægning:
  Metodeudviklingsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune: ny metode til at arbejde med kulturmiljøer – samt registrering, afgrænsning og prioritering af 80 kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Udarbejdelse af håndbog om metoden. 
 • Projektledelse:  Museum for Jacob A. Riis på Quedens Gaard i Ribe. Udarbejdelse af prospekt med fokus på hans virke og baggrund samt hans betydning som socialreformist og fotodokumentarist i USA.
 • Projektledelse: Quedens Gaard – en unik karré i Ribe. Udarbejdelse af prospekt med beskrivelse af det fremtidige indhold samt løbende udvikling.

aktiviteter

Mette Slyngborg
 1. Museumsinspektør
 2. Cand.mag. Kultur og æstetik
 3. 51 68 40 90
 4. mes@sydvestjyskemuseer.dk