Mikkel Kirkedahl Nielsen

Museumsinspektør og formidlingsanvarlig
Cand. mag. Historie og Film & TV, Aarhus Universitet.

Arbejdsområder

  • Ansvarlig for museets forskningstema ”Kulturarvsformidling og –ledelse”
  • Hovedredaktør, Levende Viden 

Forskningsinteresser

  • Mediebåret historieformidling og –brug.
  • Erhvervs- og industrihistorie med fokus på museets geografiske ansvarsområde.

Aktuelle projekter

Quedens Gaard i Ribe

Phd-projekt: Towards an authentic experience

Forskningsbidrag

Nielsen, M. K. L. (2014). The Modern Museum: A Space for Authentic Experiences?. I N. Berning, P. Schulte, & C. Schwanecke (red.), Experiencing Space - Spacing Experience: Concepts, Practices, and Materialities. WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 129-144.

Nielsen, M. K. L. (2013). Augmented Reality og kulturarv: Perspektiver for museernes forskning og formidling. Arkæologisk Forum, (28), 12-18.

Nielsen, M. K. L., & Ringskou, C. (2013). En middelalderdronning og en tysk bunkersoldat: om myte, sandhed og narrative substanser i museumsudstillinger. Nordisk Museologi, (2), 79-97.

Nielsen, M. K. L. (2009). Det danske ølmarked 1899-1940 set fra Viborg: A/S Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet Odins kamp for overlevelse på det danske ølmarked. Erhvervshistorisk Aarbog, 249-278, 355-356.

Øvrige udgivelser og aktiviteter

Udgivelser

Nielsen, M. K. (2015). "Og en lille hvil trænger disse mennesker..." : om russerlejren i Ribe. I: M. Kirkedahl Nielsen, F. Just, A-S. Lundtofte, M. Slyngborg, & S. Frydenlund Jensen (red.), Levende viden, Årg. 3. (s. 98-117). Liljebjerget.

Nielsen, M. K. L., & Guldberg, M. (2014). Sejlads, handel og skibe: Vadehavet som transportvej. Nationalpark Magasin, 1, 34-38.

Nielsen, M. K. L., & Slyngborg, M. (2013). Byrummets fortællinger: Inspirationer til læring i det urbane miljø. I T. Hyllested, & C. Stendal Rasmussen (red.), Skolen i virkeligheden: Omgivelserne som læremiddel. (s. 96-111). Kapitel 6.København: Forlaget Unge pædagoger.

Nielsen, M. K. L., & Jermiin Nielsen, K. (2013). „Riberhus is“: om flødeisproduktionen på Andelsmejeriet Riberhus. I F. Just, M. Kirkedahl Nielsen, A-S. Lundtofte, M. Slyngborg, & K. Poulsen-Hansen (red.), Levende Viden. (s. 62-71). Liljebjerget.

Nielsen, M. K., Lind, J., Eskildsen, K., & Nielsen, M. K. L. (2012). Dronning Dagmar: Tradition, myter og virkelighed. Liljebjerget.

Ersted Møller, D., & Nielsen, M. K. L. (2008). Brems-bilen Viborg Stiftsmuseum. [DVD-udgivelse].

Nielsen, M. K. L., & Vestergaard, A. W. (2008). Horsens Statsfængsel 1853-2006. Vejle Amts Aarbog, 48-76.

Nielsen, M. K. L. (2006). Da øllet flød i Viborg. Viborg Bogen, 42-52.

Nielsen, M. K. L. (2006). Hvad er det særlige ved animation?. Noitamina, (1).

Nielsen, M. K. L. (2006). Narration in the Fiction Film og animationens narrative strategier: det stilistiske niveaus betydning for den narrative struktur i animation. Noitamina, (2).

Nielsen, M. K. L. (2006). Se verden med store øjne: Tim Burtons animationsuniverser med afsæt i Vincent. Noitamina, (1).

Foredrag og mundtlige bidrag

Andelsmejeriet Riberhus – et stykke Danmarkshistorie
m/ Karen Jermiin Nielsen
SeminarieHuset, Ribe. 21 mar. 2013.
Foredrag tilknyttet Sydvestjysk Folkeuniversitet.

Seminar om forskningssamarbejde mellem museer og universiteter
Paneldebattør om overgangen fra museumsverdenen til universitetsverdenen.
UniMus, Aalborg Universitet, 30. maj 2013.

Dronning Dagmar – myter, tradition og virkelighed
m/ Karsten Eskildsen.
Senioreftermiddag, Ribe Domkirke. 27 feb. 2013.

Dagmar og diget
m/ Søren Mulvad
SeminarieHuset, Ribe. 28 dec. 2012.

Dronning Dagmar – Myte, menneske, middelalder
MUSUND konference, Örenäs Slott. 2012.

Bryggeriet Odins historie
Onsdagsforedrag på Viborg Stiftsmuseum. 2008.

Kildemateriale til belysning af Bryggeriet Odin
Forskningen Døgn, Viborg Stiftsmuseum, 2008.

Udstyr til digitalisering af film og lyd
SLA-RA og Det Levende Billedarkivs årsmøde i Haderup Kultur- og Fritidscenter, 2008.

Film på nettet – en introduktion til praksis
Temadag om film på nettet, Lokalhistorisk Netværk, 2008.

”Fra Horsens Andels Svine Slagteri til Danish Crowns nye superslagteri i Horsens”
Forskningens Døgn, Horsens Museum, 2005

 

Mikkel Kirkedahl Nielsen
  1. Museumsinsp., Formidl.ansv.
  2. Cand.mag. Historie, Film&TV
  3. 51 68 41 05
  4. mikni@sydvestjyskemuseer.dk