Henrik Harnow

F. 1961

Uddannet historiker fra SDU og KU, ph.d. i teknologihistorie og fra 2021 direktør for Museum Odense.

Tidligere direktør for Danmarks Jernbanemuseum og Museum Sønderjylland.

Har arbejdet bredt med kulturarvsområdet og forsket og publiceret på områder som industrialisering, industriens kulturarv og danske havne mm.

Har især over de seneste 10-15 år arbejdet med ledelse af museer, herunder organisationsudvikling og transformation af museer til en ny virkelighed.

Medlem af flere bestyrelser, nævn og udvalg.

Bosat i Odense.

Henrik Harnow
  1. Direktør for Museum Odense
  2. hharn@odense.dk