Fortidsmindedag 22. april 2018

Tag med på gratis ture til nogle af kommunens fine fredede fortidsminder. Tilmelding ikke nødvendig.

oplev "kongehøjene" ved bramming
v/ museumsinspektør Mogens Hansen
Tid: kl. 14.00

Mødested: Vi mødes ved markvejen ned til højene lige inden Hedemarksvej nr 8, 6740 Bramming. Se på kort.

Syd for Bramming ligge en enestående gruppe fredede, lave, gravhøje.
De blev fredet allerede 1885. Mere ned 50 år før den første fredningslov. Arealet er skænket af Bramming Hovedgård.
På naboarealerne kendte man yderligere 6 høje, der var overpløjet.

Højene er ikke arkæologisk undersøgt. Deres mål, ca 1-1,5 m høje og 10-20 m i diameter er typiske for perioden.
Fra udgravning af lignende høje ved man, at de døde mænd blev begravet, liggende på højre side og ansigtet vendt mod syd. Gravgaverne bestod af en stenøkse med gennemboret hul til et skaft. Sommetider suppleret med andre genstande. De døde kvinder blev begavet liggende på venstre side og ansigtet mod syd. Deres gravgaver bestod af ravperler og et lerkar.

 

OPLEV Gravhøjene med enkeltgrave i Guldager
v/ museumsinspektør Steen Frydenlund
Tid: kl. 14.00

Mødested: Parkeringspladsen ved højene, Kokspangvej, 6710 Esbjerg. Se på kort.

I landskabet omkring Guldager nord for Esbjerg kan man finde adskillige mindre høje, der i den sene bondestenalder blev bygget som gravmonumenter over afdøde mænd og kvinder.

Højene stammer fra begyndelsen af det 3. årtusinde f.Kr., en periode kaldet enkeltgravstid. Vi vil på turen høre om højene, gravskikken og de ting der er fundet i højene, men også hvad arkæologerne derudfra kan fortælle om datidens samfund og samfundsudvikling.

 

Billedet øverst: To af gravhøjene med enkeltgrave i Guldager

 

Slots- og Kulturstyrelsen og de lokale museer er gået sammen om at skabe en Fortidsmindedag i Danmark, som i 2018 afholdes 22. april.

Steen Frydenlund Jensen
  1. Museumsinspektør
  2. Cand.mag. Forhistorisk ark.
  3. 51 68 40 99
  4. stj@sydvestjyskemuseer.dk